Agentschap Opgroeien

 

Duiding van de organisatie

Kind en Gezin ( Opgroeien) is het aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders en jonge kinderen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.

Missie / visie / waarden

Een kind is vooral een kind. Een jongere vooral een jongere. Een gezin vooral een gezin.​ Ze groeien allemaal op in dezelfde samenleving: ook als kind in een pleeggezin, jongere in moeilijkheden of als kansarm gezin. Daarom wil Opgroeien zo weinig mogelijk etiketten of labels geven om kinderen en jongeren zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij.

Opgroeien wil een kansrijk opgroeiklimaat creëren dat zorgt voor kansrijke generaties. Een opgroeiklimaat dat aansluit bij de belevingswereld van alle kinderen, jongeren en gezinnen, vanaf de zwangerschap tot 25 jaar. Dit opgroeiklimaat houdt rekening met de complexe en superdiverse context waarin kinderen, jongeren en gezinnen vandaag opgroeien.

Opgroeien steunt op drie waarden.

Banden smeden

Bij Opgroeien begint alles met het smeden van een goede, duurzame band. Met kinderen, jongeren en ouders maar ook met onze partners. 

Wij doen er alles aan om die band nooit te laten eindigen: nee, wij laten niet los en blijven zelfs in de moeilijkste situaties voor verbinding gaan. We communiceren daarom helder en ongecompliceerd. Want begrip zorgt voor interactie, inzicht en respect voor elkaar. De grondslagen voor duurzame relaties en een kwaliteitsvol eindresultaat.

Kinderen, jongeren en ouders staan voor ons altijd centraal. Zij zijn de experten van hun leven. Van hen leren we. Voor hen zijn we er. Met hen bouwen we een band. Hoe kwetsbaar iemand ook is, hoe kansarm zijn of haar omgeving ook is. We gaan steeds met elkaar om. Dat is ons engagement. Want iedereen verdient dezelfde kansen.

In de voorlinie

Binnen Opgroeien zijn we gedreven om een kansrijke omgeving te creëren voor kinderen, jongeren én ouders. Onze expertise vertalen we in ondersteuning, deskundig advies, begeleiding, opvang en hulp. Middelen die het verschil kunnen maken voor iedereen ongeacht de achtergrond of omgeving.

We pleiten er voor dat kansrijk opgroeien een universeel basisrecht is. We gaan tot het uiterste om ongelijkheid bij de wortel aan te pakken en zetten al onze middelen in om dit op een structurele manier te bewerkstelligen.

Vanuit onze gedrevenheid en ons engagement willen we beleidsmakers helpen om de juiste beslissingen te nemen. Zo creëren we een klimaat met gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen: kinderen, jongeren én ouders. Dat is wat ons drijft: steeds meer expertise verwerven om van onze maatschappij een plek te maken waar elk kind, elke jongere zoveel mogelijk kansen krijgt en kan benutten.

Teamspirit

Opgroeien is een superteam. Een grote, hechte ploeg gevormd door lokale en regionale teams, organisatiebrede teams en projectteams. Teams van gedreven mensen, die er écht zijn voor elkaar. Zowel voor de mensen binnen hun team, als voor de andere teams. Zo staat iedereen in verbinding met elkaar en wordt er echt samengewerkt.

Samen maken wij van Opgroeien één sterk geheel met één gezamenlijk doel. Waar we samen hard voor gaan. Op een open manier samenwerken, zo maken we het verschil. Samen laten we ook ruimte voor experiment en persoonlijk initiatief.

Want Opgroeien is ook zelfontplooiing, individuele coaching en zelfreflectie. Elkaar steunen, omarmen en beter maken. Met opbouwende feedback, veel begrip, respect en ruimte voor jezelf. En da's misschien wel het mooiste: in het superteam van Opgroeien kan iedereen gewoon zichzelf zijn. Om samen sterker te staan.

Afvaardiging vanuit VBOV

Kathleen Vanholen, Joke Muyldermans, Hilde Vrancken en Marlene Reyns 

Frequentie van overleg

Er is vier keer per jaar een structureel overleg waar de raakvlakken besproken worden

Communicatie voor VBOV

Hilde Vrancken hvrancken@samenferm.be

Verder lezen

https://www.kindengezin.be/nl