Belgian Midwives Association

 

Duiding van de organisatie:

De Belgian Midwives Association VZW ( BMA)  is een koepelorganisatie van de Vlaamse vroedvrouwenorganisatie VBOV en de Franstalige vroedvrouwenorganisatie UPSfB en AFSfC.

Visie

BMA zal zich onderscheiden als een inspirerende, constructieve, leidende organisatie in het leveren van collaboratieve, inclusieve, ambitieuze, betrouwbare, ondersteuning van de Belgische vroedvrouw als eerste keuze zorgverlener. Wij zullen uitdrukkelijk pleiten voor de vroedvrouw in België, zoals die op Europees en mondiaal niveau wordt gedefinieerd: autonoom, medisch, elk segment van het beroep omvattend en ondersteunend voor de opleiding en permanente professionele ontwikkeling van de vroedvrouw.

Missie

De missie van de Belgian Midwives Association (BMA) is om Belgische vroedvrouwen te verbinden, te ondersteunen en te responsabiliseren. We zijn toegewijd aan het leveren van kwalitatieve, evidence based* vroedvrouwenzorg, gericht op Europese en internationale evidentie, onafhankelijk van politieke en bedrijfsbelangen.

We staan voor het idee dat we samen sterker staan, met respect voor onze diversiteit en met inclusiviteit voor onze politieke, religieuze en filosofische ideeën.

Evidence based midwifery is een aangepaste uitdrukking afgeleid van Sackett et al. - evidence based medicine - en omvat drie dimensies zijnde: geactualiseerde literatuur, klinische expertise en de voorkeuren van vrouwen.

Afvaardiging vanuit de VBOV / leden van de board

  • Alexandra Denys – ondervoorzitter
  • Marlene Reyns – penningmeester
  • Katelijne De Koster
  • Joke Muyldermans
  • Dorien Lanssens
  • Mireille Wagelmans
  • Joeri Vermeulen
  • Hanan Ben Abdeslam
  • Serena Debonnet

 

Frequentie van overleg

21 januari 2023

18 maart 2023

17 juni 2023 -  GM

16 September 2023

18  November 2023

   

Communicatie verantwoordelijke voor deze raad/commissie

Hanan Ben Abdeslam hanan.benab@gmail.com

Verder lezen?..

www.belgianmidwivesassociation.be ( onder constructie)