Bevallen van een baby in stuit - Ervaringen van zorgverleners

Ervaring in het Erasmus Ziekenhuis in Brussel

Na de invoering van de stuitliggingskliniek in het Erasmus Ziekenhuis Brussel in december 2015, was er een significante toename van geplande vaginale bevallingen van 7,4% in 2015 tot 53,0% (2016-2019). Het percentage effectieve vaginale stuitbevallingen (gepland en onverwacht) nam significant toe van 4,3% vóór de implementatie van de stuitkliniek tot 43,5% ná de implementatie. De introductie van een speciale stuitkliniek heeft geleid tot een toename van vaginale bevallingen bij baby's in stuitligging zonder nadelige gevolgen voor de baby (Derisbourg et al., 2020).

Ervaringen in AZ Maria Middelares in Gent

Ook AZ Maria Middelares Gent is erin geslaagd om een succesvol stuitliggingsprogramma, inclusief vaginale stuitbevalling, op een veilige manier uit te rollen. De stuitbespreking is het meest essentiële onderdeel van het proces. De resultaten van de eerste 2 jaar zijn bemoedigend om dit programma voort te zetten (Casteels et al., 2021). In totaal voldeden 86,5% van de patiënten met een éénling in stuitligging aan de criteria voor een vaginale stuitbevalling; 77% van deze groep accepteerde een geplande vaginale stuitbevalling. Van deze groep had 54% een succesvolle vaginale stuitbevalling, 27% eindigde in een secundaire keizersnede, en 19% had een geplande keizersnede.