Casussen - Evidence-based vroedvrouwenzorg

Hieronder vind je een overzicht van alle casussen "Evidence-based vroedvrouwenzorg" die in het tweemaandelijkse Tijdschrijft voor vroedvrouwn worden uitgewerkt om EBP-handelen van de vroedvrouw te bevorderen. De toegang tot de TVVs is voorbehouden voor leden van de VBOV. Ze kunnen alle edities van het TVV raadplegen via het intranet.

 

Thema

TVV

Auteurs

Is er een verschil in communicatie
binnen een verloskundig team
tussen de interpretatie van het
CTG via de fysiologische richtlijnen
ten opzichte van deze m.b.v. de
FIGO richtlijnen?
TVV 30/3

Dorien Lanssens

Terry Slootmakers

Febe Janssens

De effecten van bevallen thuis of in een extramuraal geboortehuis versus bevallen met standaardzorg in het ziekenhuis op de klinische uitkomsten van moeder en kind, de bevallingservaring en de ervaring van de zorgverlener bij een a terme laagrisico zwangerschap TVV 30/2

Ines Rothmann

Florence D’Haenens

Lieve Huybrechts

De effecten van intrapartale continuïteit van zorg in een intramurale vroedvrouwgeleide afdeling (“Alongside Midwifery-led Unit”) op de klinische uitkomsten van moeder en kind, de bevallingservaring en de ervaring van de zorgverlener bij een a terme laagrisico zwangerschap TVV 30/2

Ines Rothmann

Florence D’Haenens

Lieve Huybrechts

Laure Depuydt

De effecten van vroedvrouwgeleide continuïteit van zorg op klinische uitkomsten voor moeder en kind, de maternale ervaring en de ervaring van de zorgverlener TVV 30/1

Ines Rothmann

Florence D’Haenens

Lieve Huybrechts

Lieselotte Vandeputte

Luka Van Leugenhaege

Bevallen na eerdere keizersnede de effecten van vaginaal bevallen versus geplande keizersnede op moeder en kind TVV 29/5

Ines Rothmann

Lieselotte Vandeputte 

Luka Van Leugenhaege L

Antepartum foetale bewaking
vanaf 41 weken bij expectatief beleid
TVV 29/3 Dorien Lanssens
Het effect van het strippen van de
vliezen als inductiemethode
op het spontane
begin van de arbeid, maternale en neonatale
uitkomsten en bevallingservaring
TVV 29/2 Katrien Creemers
Effecten van de inductie van de baring op maternale en neonatale uitkomsten en bevallingservaring TVV 29/1

Ines Rothmann

Roxanne Bleijenbergh

Lieve Huybrechts

Dorien Lanssens

Inge Tency

Lieselotte Vandeputte 

Stuitligging: effecten van geplande keizersnede of van vaginale bevalling op maternale en neonatale uitkomsten TVV 28/5

Ines Rothmann

Houdingsinterventies en occiput posterior positie TVV 28/3

Ines Rothmann

Valerie Vanherf

Lieve Huybrechts

Charlotte Gijssens

Foetale monitoring tijdens een laagrisico arbeid en bevalling: Cardiotocography en Intermitterende Auscultatie: Wat zijn de effecten van continue cardiotocography (CTG) tijdens arbeid en bevalling op maternale en neonatale uitkomsten bij zwangere vrouwen met een laag risico zwangerschap in vergelijking met intermitterende auscultatie (IA)?

TVV 28/2 Ines Rothmann

Epidurale verdoving en bewegingsvrijheid tijdens arbeid en bevalling: Wat is het effect van bewegingsvrijheid tijdens de eerste en de tweede fase van de bevalling bij zwangere vrouwen met een laag risico zwangerschap én epidurale analgesie?

TVV 28/1 Ines Rothmann

Effecten bewegingsvrijheid op de bevallingservaring: Wat is het effect van bewegingsvrijheid en het uitoefenen van verschillende houdingen die comfortabel zijn voor de zwangere vrouw tijdens de eerste en de tweede fase van de bevalling op de bevallingservaring van a terme, laag-risico zwangere vrouwen?

TVV 27/6 Ines Rothmann

Bewegingsvrijheid tijdens arbeid en bevalling: Wat is het effect van bewegingsvrijheid tijdens de eerste en de tweede fase van de bevalling op maternale en neonatale uitkomsten?

 

 

TVV 27/6

Lieselotte Vandeputte, 

Charlotte Gijsens, 

Ines Rothmann, 

Dorien Lanssens, 

Inge Tency

Inwendige monitoring door middel van een schedelelektrode: Wat zijn de geboorte uitkomsten voor zowel de parturiënte als de neonaat bij een laag risico, a terme, zwangerschap die tijdens de arbeid inwendige monitoring door middel van een schedelelektrode hebben gehad versus  geen inwendige monitoring? TVV 27/5 Dorien Lanssens
Watertherapie tijdens arbeid en
bevalling: 
Wat is het effect van arbeid
en bevalling in bad op de maternale en neonatale
uitkomsten?
TVV 27/3

Ines Rothmann,

Inge Tency

Voortzetting borstvoeding bij algemene anesthesie: Wat zijn de effecten van algemene anesthesie op de borstvoeding en de neonaat? TVV 27/2

Emilie Houten

Ines Rothmann

Eline Tommelein

Inge Tency

Hyperemesis Gravidarum: Behandeling van Hyperemesis Gravidarum tijdens de zwangerschap.

TVV 27/1

Ines Rothmann

Eline Tommelein,

Inge Tency

Fundusdruk: Wat is het effect van het uitoefenen van fundusdruk tijdens de tweede fase van de arbeid op maternale en neonatale uitkomsten?

TVV 26/6

Ines Rothmann

Inductie op 41 weken: Wat is het effect van een inductie op 41 of 42 weken op maternale en foetale uitkomsten zoals morbiditeit en mortaliteit?

TVV 26/5

Ines Rothmann,

Dorien Lanssens,

Inge Tency

In welke mate is een voedingsbeleid voor vloeibare babyvoeding (moedermelk en/of kunstvoeding) dat rekening houdt met de natuurlijke maaginhoud van de baby te verkiezen boven een vast voedingsschema?

TVV 26/3

Christiene Vrielinck

Vitamine D-suppletie: Aan welke dosis moet vitamine D gegeven worden aan pasgeborenen waarvan de ouders van Kaukasische afkomst zijn? En welke dosis moet Vitamine D gegeven worden aan kinderen waarvan de ouders een andere etnische oorsprong hebben?

TVV 26/2

Dorien Lanssens

Groep B Streptokokken: 

- De wetenschappelijke inzichten werden toegelicht aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: Wat is de definitie van GBS en welke verschillende vormen bestaan er? Wat is het belang van screening voor GBS en welke problematiek kan dit met zich meebrengen? Wat zijn de voordelen van antibiotica-gebruik tijdens de arbeid in functie van een GBS-infectie? Wat zijn de neveneffecten van antibiotica-gebruik tijdens de arbeid?
- De juridische dimensie werd toegelicht aan de hand van: Informed Consent bij weigering van GBS-screening en antibioticatoediening. 

TVV 26/1
 

Ellen Pipers

In welke mate leidt de toediening van vitamine K bij pasgeborenen intramusculair bij de geboorte tot betere neonatale uitkomsten in vergelijking met orale toediening? Welk toedieningsbeleid met betrekking tot dosering en timing is het meest effectief? TVV 25, Nr. 6

TVV 25/6

Ines Rothmann

Inductie en macrosomie: In welke mate leidt de inductie van de arbeid op 39 weken bij een baby met hooggeschat gewicht tot betere bevallingsuitkomsten voor moeder en kind in vergelijking met een afwachtend beleid? In welke mate kan de moeder in deze situatie thuis bevallen?

TVV 25/5

Ines Rothmann

Inge Tency

Welke criteria dienen meegenomen te worden bij het ontslag van premature baby’s uit het ziekenhuis, in het bijzonder op het vlak van gewicht en voeding, versus een afwachtend beleid?

TVV 25/3

Ines Rothmann

Inge Tency

Welke behandelingen kan je als vroedvrouw aanraden bij een borstvoedende kraamvrouw met hyperlactatie?

TVV 25/2

Ellen Pipers

Wat is de aangewezen lokale behandeling voor optimale genezing van een navelgranuloom bij de pasgeborene?

TVV 25/1

Dorien Ulenaers

Biedt het thuis monitoren van de bloeddruk een meerwaarde voor zwangere vrouwen met gestationele hypertensieve aandoeningen (GHA) in vergelijking met de conventionele zorg voor zwangere vrouwen met GHA?

TVV 24/6

Dorien Lanssens

Hoe lang mag er gewacht worden met inductie van de arbeid bij een à term voortijdig breken van de vliezen (PROM)?

TVV 24/5

Lisa Schoenmaeckers

Wat is het effect van laat afnavelen op de hoeveelheid rode bloedcellen van à terme neonaten tijdens de eerste dagen na hun geboorte?

TVV 24/3

Gerleen De Greef,

Eline Dancet,

Welke preventieve maatregelen zijn effectief in het voorkomen van plagiocefalie bij de gezonde pasgeborene?’

TVV 24/2

Lisa Schoenmaekers,

Eline Dancet

Vergroot het gebruik van ovulatiesticks de zwangerschapskans van koppels die proberen spontaan zwanger te worden?

TVV 24/1

Gerleen De Greef,

Eline Dancet