de Stem van de Vroedvrouw

kieswijzer


Vroedvrouwenzorg kent geen politieke kleur. Maar ze verdient wel een stem.

In de komende verkiezingen worden beleidsmakers verkozen die zullen sleutelen aan het zorglandschap van de toekomst. Ken jij de visie van de verschillende partijen over ons gezondheidssysteem? En hoe denken ze na over zorgverleners, en specifiek, de vroedvrouw?

VBOV maakt het makkelijk voor je. We scanden alle Vlaamse verkiezingsprogramma’s op basis van objectieve labels. Die geven we weer, in de volgorde waarin de partijen op het stembiljet verschijnen.

We geven geen stemadvies en vellen geen oordeel. Wel willen we op een toegankelijke manier weergeven wat de visie van de verschillende partijen is op onze sector. Zodat jij straks in het stemhokje kan stemmen voor wat jij belangrijk vindt.
 

Hoe lees je deze kieswijzer?

Je kan per politieke partij raadplegen wat hun standpunt is over een bepaalde thematiek.

Wat je hier leest, komt letterlijk uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. We geven dus alleen weer wat daarin te lezen valt, en focussen niet op partijstandpunten die misschien in de media verschenen zijn, initiatieven uit het verleden, etc. 

Politieke partijen waar een sterretje * naast gemarkeerd staat, bevestigden aan ons de weergave van hun standpunten correct is. Ontbreekt het sterretje, dan betekent dat dat we nog wachten op een antwoord.

Voor de volledige verkiezingsprogramma’s wijzen we je graag door naar de partijwebsites.

Kieswijzer de Stem van de Vroedvrouw

Klik op onderstaande topics om te lezen wat de partijen hun standpunt is.
 


koesteren  Perinatale verlofstelsels

 

 


groeinorm  Groeinorm

 

 


organisatie gezondheidszorg  Organisatie gezondheidszorg

 

 


werkbaaar werk   Werkbaar werk gezondheidszorg

 

 


vroedvrouw  Vroedvrouw

 

 


eerstelijnszorg  Eerstelijnszorg

 

 


kwetsbaarheid  Kwetsbaarheid

 

 


vrouwelijk lichaam  Het vrouwelijk lichaam

 

 


abortus  Abortus

 

 


draagmoederschap  Draagmoederschap/discreet bevallen/afstammingsinformatie/meerouderschap

 

 


kaarsjes  Perinataal verlies

 

 


wetenschappelijk onderzoek  Wetenschappelijk onderzoek

 

 


hoger onderwijs  Hoger onderwijs

 

 


 

Memorandum VBOV vzw verkiezingen 2024

Het verdedigen van de belangen van de vroedvrouwen is een belangrijke opdracht van onze beroepsorganisatie. In aanloop naar de verkiezingen hadden we lobbygesprekken met de politieke partijen.

De positie van de vroedvrouw verbeteren, dat is de maatschappij verbeteren!

Het perinataal zorglandschap van de toekomst is laagdrempelig, inclusief, kwalitatief en family centered. We reiken beleidsmakers sleutels aan om dit model te bereiken, met een sleutelrol voor de vroedvrouw. Ontdek ons memorandum waarmee we de beleidsprioriteiten van de Vlaamse vroedvrouwen kenbaar maken voor de verkiezingen van 2024.

memorandum