Domus Medica

 

Duiding van de organisatie

Domus Medica is een belangenorganisatie van huisartsen

Missie en Visie

Domus Medica heeft een 32 bladzijden visie tekst die hier kan gelezen worden

https://www.domusmedica.be/over-domus-medica/huisarts-2030-visiedocument

Afvaardiging vanuit de VBOV/ Frequentie van overleg

Er is geen structureel overleg en geen specifieke afvaardiging.

Ad hoc worden er overlegmomenten gepland met een specifiek doel

Domus Medica nam het voortouw in richtlijnontwikkeling

  • Zwangerschapsbegeleiding (2015 )
  • Richtlijnen voor de diagnose, behandeling, opvolging en verwijzing van infecties met Chlamydia trachomatis (CT) in de eerste lijn ( 2019 )

Bij het ontwikkelen van deze richtlijnen was Régine Goemaes de afvaardiging van de VBOV

Toekomstgericht kunnen we bekijken of structurele overlegmomenten een volgende stap kunnen zijn.

Verder lezen 

https://www.domusmedica.be