Eerstelijnszones

 

Duiding van de organisatie

Eerstelijnszones helpen het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen

Eerstelijnzones informeren de sectoren en organiseren vormingen en netwerkmomenten.

Er zijn op dit moment 60 eerstelijnszones over gans Vlaanderen.

Missie en Visie

Versterking van de eerstelijn in Vlaanderen

Afvaardiging vanuit de VBOV/ Frequentie van overleg

De Vroedvrouwenkringen zijn geconnecteerd aan de eerstelijnszones. Binnen de kringen is er 20 % die een mandaat hebben in de eerstelijnszones en meer dan 67 % (groeiend naar 100 % ) heeft een actieve betrokkenheid binnen de ELZ.

Verder lezen 

https://www.eerstelijnszone.be/