European Midwives Association

 

               

European Midwives Association (EMA)

Duiding van de organisatie

De European Midwives Association overkoepelt de vroedvrouwenorganisaties in Europa.


EMA voorziet een forum voor Europese vroedvrouwen om elkaar te ontmoeten en onderwerpen te bespreken ivm vroedvrouwenzorg en gezondheid van vrouwen.

EMA voorziet een minimum standaard voor de vroedvrouwenopleiding and vroedvrouwenpraktijk binnen Europa.

EMA voorziet een afvaardiging wat betreft gezondheidsbeleid en vroedvrouwenzorg binnen de EU.

Afvaardiging vanuit de VBOV

via de Belgian Midwives Association is VBOV  lid van EMA.

De gekozen afgevaardigde via BMA voor de Nederlandstalige groep:  Marlene Reyns  

Frequentie van overleg

Er is 4 keer per jaar een board meeting ( In Antwerpen in januari/februari 2023  -  Mei 2023 online – tijdens de General Meeting in Turkije in sept 2023 en in November 2023 online.

Er is één keer per jaar een General Meeting. De volgende is 22 en 23 september 2023  in Turkije (Istanbul). Er is jaarlijks een Educational Congress. Dit gaat door in Griekenland in Maart 2023.

Communicatie verantwoordelijke voor EMA : Marlene Reyns marlene.reyns@skynet.be  

Verder lezen?

https://www.europeanmidwives.com/