FAQ dé vroedvrouw

Financieel

Hoeveel kost de vroedvrouw? Mag een vroedvrouw ook een ereloon vragen? 

Doordat elke vroedvrouw een verschillende service kan aanbieden en in verschillende werksettings kan functioneren is het onmogelijk om één eenheidsprijs van de vroedvrouw vast te stellen. Het spreekt voor zich dat men geen prijzen kan vergelijken tussen vroedvrouwen in een ziekenhuis en zelfstandige vroedvrouwen. Wél is zeker dat het ziekenfonds heel wat terugbetaalt van de diensten die de zelfstandige vroedvrouw u aanbiedt. De mate van terugbetaling hangt af van het al dan niet geconventioneerd zijn van de vroedvrouw. De vroedvrouw is hierin vrij te kiezen. Zij/hij zal u dit uiteraard meedelen, of u kan dit gewoon aan haar/hem vragen.

Indien de vroedvrouw geconventioneerd is, moet zij/hij bepaalde afspraken nakomen en zijn de bedragen die zij/hij voor haar service mag vragen, gelimiteerd. Deze bedragen kan u in de onderstaande lijst per acte die de vroedvrouw doet, terugvinden. Voor deze bedragen is 100% terugbetaling voorzien.

Indien de vroedvrouw niet geconventioneerd is, is zij/hij niet gebonden door afspraken en bedragen. Dan krijgt u 75% van de vooropgestelde bedragen terugbetaald.

De mogelijkheden die een vroedvrouw heeft zijn talrijk en geven ruimte om u optimaal te begeleiden. Bij een bevalling of andere verloskundige actes die de vroedvrouw doet, kan zij/hij mogelijks nog onkosten aanrekenen, zoals bijvoorbeeld kilometervergoeding. Dit zal u best bij een eerste afspraak met haar/hem bespreken.

 

Ook dit krijgt u nog even van ons mee:

  • Uw vroedvrouw dient ook een zwangerschapsdossier op te maken op naam van de behandelend geneesheer en de benaming van het ziekenhuis waarnaar de zwangere wenst te worden verwezen met de medische en verloskundige anamnese, de voorziene bevallingsdatum, de lichamelijke en technische onderzoeken, het verloop van de arbeid, de bevalling en het postpartum, het onderzoek van het kind met vermelding van de apgar-score.
  • De vroedvrouw stelt een zwangerschapsboekje ter beschikking van u. Dit boekje omvat alle nuttige en noodzakelijke informatie omtrent de zwangerschap en het postpartum.
  • Als er in de nomenclatuur gesproken wordt over weekend dan begint dit op zaterdag 0 uur en duurt tot zondag 24 uur. Een feestdag duurt van 0 tot 24 uur. Volgende feestdagen geven recht op de specifieke verstrekkingen voor in het weekend of op een feestdag : 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.
  • Als het gaat over een verstrekking waarvoor het onderscheid wordt gemaakt naargelang ze wordt verleend op een werkdag of in het weekend of op een feestdag en die zich over twee dagen uitstrekt, bepaalt de dag van de verlossing of het miskraam welke verstrekking kan worden aangerekend.

Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.