FARA vzw

 

Duiding van de organisatie 

Fara is een vzw die zwangerschapskeuzes bespreekbaar maakt. De vzw richt zich naar de doelgroep. 

Visie en missie 

Fara vzw luistert, informeert en begeleidt vrouwen, koppels en hun omgeving die tijdens hun zwangerschap met een moeilijke beslissing geconfronteerd worden.

Afvaardiging vanuit VBOV 

Joke Muyldermans is lid van het bestuursorgaan van Fara vzw 

Frequentie van overleg

 

FARA- activiteiten 

Top 5 thema’s hupvragen: abortus, Ongewenste Zwangerschap, Angst zwangerschap/AC, Tiener Zwangerschap/Jong Ouderschap,  Kinderwens (1261 hulpvragen, grootste deel hulpvragers, minder professionals)

Groot bereik in eerste en tweede lijn. Verder inzetten in samenwerking met andere professionals. Organiseren studiedagen, werkmateriaal

Lancering online keuzehulp ongeplande zwangerschap

Communicatie 

Communicatie is via joke_muyldermans@hotmail.com

Verder lezen

https://www.fara.be/