Federaal Borstvoedingscomité 

 

Duiding van de organisatie

Borstvoeding is en blijft de optimale voeding, met voordelen op korte, middellange en lange termijn voor de gezondheid van de baby, en trouwens ook voor de gezondheid van de moeder. Vandaar het belang voor wat betreft de volksgezondheid, om borstvoeding te promoten, te beschermen en te ondersteunen. De Belgische overheid was zich hier terdege van bewust en richtte het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) op bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (wet van 29 april 1999 (.PDF)). 

 

Visie /Missie

Het comité brengt adviezen uit, lanceert initiatieven en stimuleert allerhande acties ter bevordering van borstvoeding.

Dit erg bedrijvige comité  telt momenteel 6 werkgroepen:

1) BFHI 

2) Media: ontwerpt en verspreidt sinds 2003 een affiche  ter promotie van borstvoeding naar aanleiding van de internationale week van de borstvoeding (eerste week van oktober) en stimuleert en zorgt voor de verspreiding van informatie met de steun van het FVGP  (Zie ook borstvoedingnatuurlijk.be)In 2009 regisseerde hij ook een TV spot(externe link).

3) Brochures: het FBVC publiceert een repertorium van de gegevens van de verenigingen, deskundigen en andere informatiebronnen over borstvoeding.

4) Europees Actieplan: het FBVC superviseert het Europees Actieplan inzake de Promotie, de Bescherming en de Ondersteuning van borstvoeding. In dit kader werd een 'Brochure zonder tekst' ontworpen. Aan de hand van die brochure moet het makkelijker zijn om aan moeders die geen van de officiële Belgische talen beheersen, het geven van borstvoeding toe te lichten.

5/ Baby Vriendelijk Initiatief

6/ Covid-19 en Borstvoeding

 

Afvaardiging voor de VBOV

Joke Muyldermans is effectief lid van het comité en Karima Soussi is plaatsvervangend lid

De legislatuur is gestart in 2022 en telt 6 jaar. 

 Frequentie van overleg

 Het Federaal Borstvoedingscomité vergadert vier keer per jaar

 Communicatie voor de VBOV

 Joke Muyldermans in de contactpersoon voor VBOV :  joke_muyldermans@hotmail.com

 Verder lezen

 https://www.health.belgium.be/nl/FBVC