Federale Raad van Vroedvrouwen

Duiding van de organisatie:

De Federale Raad voor de Vroedvrouwen is opgericht in 1999 (toen nog onder de naam Nationale Raad voor de Vroedvrouwen).

De Raad heeft als doel het adviseren van de Minister van Volksgezondheid, op zijn vraag of uit eigen initiatief, over alle aangelegenheden in verband met het beroep van vroedvrouw, in het bijzonder betreffende de beroepsuitoefening en de kwalificatie hiertoe

Meer info ivm samenstelling

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/raden/federale-raad-voor-de-vroedvrouwen

Visie/ Missie

Vanuit het beroep van vroedvrouw en dit in samenspraak met andere relevante afgevaardigden uit andere sectoren worden vragen beantwoord van de minister en worden adviezen geformuleerd aan de minister die in verband staan met het beroep.  Tevens wordt er actie genomen om het beroep sterker te profileren en de eigenheid te bewaren.

Afvaardiging vanuit de VBOV

Marlene Reyns

Anne Huygevelt

Régine Goemaes

Mireille Wagelmans,

Alexandra Denys

Siska Van Damme

Sabine Van de Vyver

Karima Soussi

De legislatuur is opgestart in 2022 ( 19 januari 2022) en loopt 6 jaar
https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-19-januari-2022_n2022030523.html

Frequentie van overleg

De Federale Raad overlegt om de 2 maanden en organiseert werkgroepen om een voorstel van advies voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Communicatie verantwoordelijke voor deze raad/commissie

Verder lezen?

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/raden/federale-raad-voor-de-vroedvrouwen