Federale Toezichtscommissie

 

Duiding van de organisatie

De federale toezichtscommissie heeft als opdracht de kwaliteitswet uit te voeren

Visie 

Begin 2022 trad de nieuwe wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg – of kwaliteitswet – gedeeltelijk in voege. Sinds 1 juli is de wet volledig van kracht. Om een correcte uitvoering ervan te garanderen is een Federale Toezichtscommissie opgericht. De installatievergadering vond plaats op 18/1/23.

Missie

De Federale Toezichtscommissie - die moet toezien op de wet – (voordien waren dit de Provinciale Geneeskundige Commissies) wordt aanzienlijk versterkt en haar bevoegdheden worden substantieel uitgebreid. Concreet betekent dit dat de Federale Toezichtscommissie voortaan zorgbeoefenaars kan controleren, hun zorgpraktijk kan verbeteren en desnoods kan sanctioneren, maar tevens de patiënt horen en zijn of haar rechten beschermen. 

De Federale Toezichtscommissie kan dringende maatregelen nemen wanneer een verdere praktijkvoering zware gevolgen kan hebben voor de patiënt of de volksgezondheid in het algemeen.

De Federale Toezichtscommissie ziet erop toe dat elke zorgverstrekker kwaliteitsvol handelt. Het is evident dat de zorg verstrekt aan de patiënt daarbij centraal staat. Niet alleen door de vereisten uit de kwaliteitswet te doen handhaven, maar ook rechtstreeks met de patiënt.  

De Federale Toezichtscommissie bestaat uit een multidisciplinaire Nederlandstalige en Franstalige Kamer, met de mogelijkheid om deze te ontdubbelen in functie van de werklast.

  • De Kamers worden voorgezeten door een magistraat of eremagistraat van de rechterlijke orde.
  • Tevens kunnen de multidisciplinaire Kamers gespecialiseerde werkgroepen oprichten aan wie taken inzake dossiervoorbereiding worden toevertrouwd. 

 De Federale Toezichtscommissie zal jaarlijks rapporteren aan de minister van Volksgezondheid.

Afvaardiging vanuit de VBOV

Frequentie van overleg: nog te bepalen

Communicatie verantwoordelijke voor deze raad/commissie:

katelijne.dekoster@icloud.com

Verder lezen? – website waar meer info kan gelezen worden..

https://www.ejustice.just.fgov.be/img_l/pdf/2019/04/22/2019041141_N.pdf