Federatie Vrije Beroepen

 

Duiding van de organisatie:

De Federatie van Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO,  is een VZW en werkt binnen de context van Vlaanderen.

Visie:  De Federatie Vrije Beroepen is er om te informeren, inspireren en vraagstukken die binnen de vrije beroepen leven op te lossen.

Missie: Belangen, erkenning en specificiteit van de vrije beroepen en vrije beroepers krachtig maar correct behartigen is de kern van onze missie. Men benadrukt daarbij de cruciale rol die de vrije beroepers  spelen  in onze maatschappij, en de randvoorwaarden die nodig zijn voor de bescherming van zowel het algemeen belang als het belang van de individuele cliënten of patiënten

Om deze belangen uit te werken gaat men via uitstekende politieke contacten en diverse externe mandaten en tevens ook via de pers en sociale media/ verder uit te werken

Binnen de Federatie van Vrije Beroepen is een overlegorgaan (OZZ) opgestart, specifiek voor zelfstandige zorgverleners.  

Afvaardiging vanuit de VBOV: Katelijne De Koster en Marlene Reyns

Frequentie van overlegOverleg zelfstandige zorgberoepen is maandelijks. We zetelen ook in de Raad van Bestuur en dit is een 2 maandelijks overleg en in de Algemene Vergadering en dit is een jaarlijks overleg. 

Communicatie verantwoordelijke voor deze raad/commissie:

Katelijne De Koster  - katelijne.dekoster@icloud.com

Verder lezen? https://www.federatievrijeberoepen.be

 De Federatie van Vrije Beroepen heeft een aantal externe mandaten

https://www.federatievrijeberoepen.be/viewobj.jsp?id=408634