Good Practice Logo Beroepscommissie

Ontstaan

Het besef dat het Good Practice Logo een stevig kwaliteitsmanagement met duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en procedure nodig had, gaf aanleiding tot de opstart van de Good Practice Logo Commissie en de Good Practice Logo Beroepscommissie.

 

Visie en doelstellingen

Tegen elke beslissing van de GPL-commissie (bv. m.b.t. toekenning, intrekking, verlenging) kan een bezwaar worden ingediend. De betrokken vroedvrouw richt daartoe binnen één maand na ontvangst van de beslissing per mail een gemotiveerd bezwaarschrift aan de GPL-beroepscommissie. 

Het gehele intern reglement inzake het good practice logo, de procedure tot aanvraag/verlenging/controle van het logo en informatie m.b.t. het kwaliteitsmanagement worden hier uitvoering besproken (enkel leden).

Werking

De GPL-beroepscommissie komt enkel samen indien een klachtenprocedure omtrent het toekennen of intrekken van het logo opgestart wordt. Indien je een klachten wilt indienen, kan dit via het Meldpunt.

Wil je contact opnemen met de GPL-beroepscommissie, stuur dan een mail naar Marlies Eggermont

 

Leden

Van de GPL-beroepscommissie zijn lid:
- dr. Marlies Eggermont, vroedvrouw, advocate
- Valerie Wijckmans, vroedvrouw, MSc
- Alexandra Denys, vroedvrouw
- Karen Vliegen, vroedvrouw

De 4 leden van de beroepscommissie worden extern gekozen door de Raad van Bestuur van de VBOV. De GPL-beroepscommissie heeft geen wettelijke basis.