Good Practice Logo Commissie

Ontstaan

Het besef dat het Good Practice Logo een stevig kwaliteitsmanagement met duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en procedure nodig had, gaf aanleiding tot de opstart van de Good Practice Logo Commissie en de Good Practice Logo Beroepscommissie.

 

Visie en doelstellingen

De GPL-commissie is bevoegd voor de concrete organisatie van het toekennen/ verlengen/intrekken van het Good Practice Logo. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het bewaken van het kwaliteitsmanagement van het logo binnen de krijtlijnen van de visie en het beleid van de VBOV.

Het gehele intern reglement inzake het good practice logo, de procedure tot aanvraag/verlenging/controle van het logo en informatie m.b.t. het kwaliteitsmanagement worden hier uitvoering besproken (enkel leden).

Werking

De GPL-commissie komt regelmatig, zo'n 4-6 keer per jaar samen.  Indien je vragen hebt omtrent je aanvraag/verlening/controle van het GPL kun je de GPL-commissie contacteren door een mail te sturen naar: Marlene Reyns.

 

Leden

Van de GPL-commissie zijn lid:
- Marlène Reyns, vroedvrouw, voorzitter VBOV vzw en voorzitter GPL-commissie
- Joke Muyldermans, vroedvrouw, penningmeester VBOV vzw
- Hanne Manshoven-Bijnens, vroedvrouw, lid Raad van Bestuur VBOV vzw
- Katelijne De Koster, vroedvrouw, Msc
- Krista Goetvinck, vroedvrouw, juridisch experte, lid Raad van Bestuur VBOV vzw
- Marcia de Keyzer, vroedvrouw, lid Raad van Bestuur VBOV vzw

De 6 leden van de commissie worden intern gekozen binnen de Raad van Bestuur van de VBOV vzw. De GPL-commissie heeft geen wettelijke basis. De communicatie wordt gevoerd in het Nederlands.