Inleiden versus Afwachten: Wat zegt de wetenschap?

Benieuwd naar de recente wetenschappelijke evidentie? VBOV vzw voerde een systematische literatuur review uit van de recente wetenschappelijke evidentie tussen 2017 en 2022, waarbij klinische richtlijnen en wetenschappelijke studies (systematische reviews, Randomised Controlled Trials [RCT] en observationele studies) werden onderzocht (Engels of Nederlandstalig).

 

De volgende drie onderzoeksvragen werden bestudeerd:

 1. Wat is het effect van inductie op 41 weken gestationele leeftijd, versus afwachtend beleid op de maternale en neonatale uitkomsten, bij een a terme laagrisico éénling zwangerschap? (inclusie van 7 richtlijnen, 15 studies)
 2. Wat is het effect van inductie op 39 weken gestationele leeftijd, versus afwachtend beleid op de maternale en neonatale uitkomsten, bij een a terme laagrisico éénling zwangerschap? (inclusie van 8 richtlijnen, 19 studies)
 3. Wat is, het effect van inductie van de baring, versus afwachtend beleid op de bevallingservaring van a terme laagrisico zwangere vrouwen met één foetus? (inclusie van 9 richtlijnen, 35 studies)

 

 

De systematische literatuur review

Gelieve te citeren als: Rothmann, I., Bleijenbergh, R., Huybrechts, L., Lanssens, D., Tency, I. en Vandeputte, L., Wetenschappelijke evidentie van de effecten van inductie van de baring op maternale en neonatale uitkomsten en bevallingservaring, in: Tijdschrift voor Vroedvrouwen, editie januari/februari 2023, Jaargang 29 Nr. 1, januari-februari 2023, ISSN 1370-6624, uitgegeven door: Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, 2023.

 

Persbericht van de VBOV vzw aangaande het onderzoek

 

Meer onderzoeken over inductie

 • Mechanische methoden voor inductie van de bevalling
  Deze recente Cochrane systematische review toont aan dat mechanische inductie met een ballonkatheter waarschijnlijk even effectief is als inductie van de bevalling met vaginale PGE2 (prostaglandine E2). Een ballon lijkt echter een gunstiger veiligheidsprofiel voor de neonaat te hebben. Een ballonkatheter vermindert waarschijnlijk het risico van uteriene hyperstimulatie met veranderingen in de foetale hartslag, ernstige neonatale morbiditeit of perinatale sterfte en het risico van opname op een (NICU). In vergelijking met orale misoprostol, blijkt dat een ballonkatheter mogelijk iets minder effectief is maar het blijft onduidelijk of er een verschil is in veiligheidsuitkomsten voor de neonaat.  In vergelijking met laaggedoseerde vaginale misoprostol blijkt dat een ballon mogelijk minder effectief is, maar waarschijnlijk een beter veiligheidsprofiel voor de neonaat heeft.

 • Inductie van de bevalling op of nabij het einde van de zwangerschap bij vermoeden van foetale macrosomie (baby met hoog geboortegewicht)
  Inductie van de bevalling bij vermoeden van foetale macrosomie blijkt het risico van plexus brachialis letsel niet te veranderen, maar het vermogen van de geïncludeerde studies om een verschil aan te tonen voor een dergelijk zeldzaam voorval is beperkt. Ook zijn prenatale schattingen van het foetale gewicht vaak onnauwkeurig, zodat veel vrouwen zich onnodig zorgen maken en veel inducties misschien niet nodig zijn. Niettemin leidt inductie van de bevalling bij een vermoeden van foetale macrosomie tot een lager gemiddeld geboortegewicht en minder geboortebreuken en schouderdystocie. De constatering dat in het grootste onderzoek meer fototherapie werd gebruikt, moet ook in gedachten worden gehouden.


  Uit de bevindingen van de in de evaluatie opgenomen proeven blijkt dat om één fractuur te voorkomen bij 60 vrouwen de bevalling moet worden opgewekt. Aangezien inductie van de bevalling het percentage keizersnedes of instrumentele bevallingen niet lijkt te veranderen, is het waarschijnlijk bij veel vrouwen in trek. In settings waar verloskundigen redelijk zeker kunnen zijn van hun scanbeoordeling van het foetale gewicht, moeten de voor- en nadelen van inductie op of nabij het einde van de zwangerschap voor foetussen waarvan vermoed wordt dat zij macrosomisch zijn, met de ouders worden besproken.

  Hoewel sommige ouders en artsen vinden dat het bewijsmateriaal inductie rechtvaardigt, zijn anderen het daar niet mee eens zijn. Verdere proeven met inductie kort voor het einde van de zwangerschap bij een vermoeden van foetale macrosomie zijn nodig. Dergelijke proeven moeten gericht zijn op het verfijnen van de optimale zwangerschap voor inductie en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de diagnose van macrosomie.

 

side-lying release