International Confederation of Midwives - ICM

 

 

International Confederation of Midwives (ICM)

 

Duiding van de organisatie

De International Confederation of Midwives overkoepelt al de vroedvrouwenorganisaties wereldwijd. Er zijn ongeveer 1 miljoen vroedvrouwen doorheen de organisaties lid van ICM. ICM vertegenwoordigt 143 vroedvrouwenorganisaties uit 124 landen.

ICM visie is een wereld waar elke vrouw in haar reproductieve periode toegang heeft tot vroedvrouwenzorg voor haarzelf en voor haar pasgeborene

ICM missie is het verenigen en versterken van de vroedvrouwenorganisaties wereldwijd om het beroep van vroedvrouw in autonomie te promoten als de meest geschikte zorgverlener voor vrouwen in hun reproductieve periode met als opdracht de geboorte normaal te houden en om de reproductieve gezondheid van vrouwen, de gezondheid van hun kinderen en hun families te verbeteren.

Afvaardiging vanuit de VBOV

via de Belgian Midwives Association is VBOV  lid van ICM

De gekozen afgevaardigde via BMA voor de Nederlandstalige groep:  Serena Debonnet

Frequentie van overleg

Er zijn 3 keer per jaar regionale (centraal Europa) overlegmomenten. Er is om de drie jaar een internationaal congres. Het volgende is in juni 2023 in Bali. https://midwives2023.org/

Communicatie verantwoordelijke voor ICM : Serena Debonnet bfhicoordinatie@gmail.com

Verder lezen?

www.internationalmidwives.org