Joeri Vermeulen

Studie

In 1989 studeerde Joeri af als vroedvrouw aan het HRIPB (latere Erasmushogeschool). De keuze om vroedvrouw te worden was een zeer bewuste keuze na een onverwachts inspirerende en overdonderende stage op de kraamafdeling. Een paar jaar later besloot hij een aantal specifiek beleidsmatige en organisatorische competenties uit te diepen en te verbreden, en behaalde het diploma van de kaderopleiding. In 2001 behaalde hij de titel van licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent. 

Werk

Tussen 1989 en 1997 werkte Joeri als vroedvrouw op het bevallingskwartier van het UZ Brussel. Van 1997 tot 2005 was hij actief als lector in de opleiding vroedkunde aan de Erasmushogeschool Brussel. Sinds 2005 is hij hoofdlector en hoofd van de opleiding voor vroedvrouwen van de Erasmushogeschool. Naast de algemene coördinatie van de opleiding is hij verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen; wettelijke en ethische aspecten van de beroepsuitoefening en management en kwaliteitszorg van de verloskundige zorgverlening. Joeri draagt internationalisering hoog in het vaandel, en is overtuigd van de meerwaarde die buitenlandse stages en contacten kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van het beroep in ons land .Vanuit die gedrevenheid heeft hij een aantal internationale netwerken uitgebouwd en is hij gastdocent ‘Evidence based practice’ in het masterprogram ‘Research in Female Reproduction' aan de Universiteit van Athene.

 

Joeri Vermeulen

VBOV vzw

Joeri is sinds de oprichting van de VLOV actief in de beroepsorganisatie. Aanvankelijk alleen als actief lid in de werkgroep ‘wetenschappelijk onderzoek'.

Later werd hij ook actief in de werkgroep ‘opleiding' en sinds 2010 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van de VLOV. Sinds 01/01/2016 is Joeri lid van de raad van bestuur van de VBOV vzw.

Tesamen met andere vroedvrouwen van de VBOV, UPSfB en AFSfC stond hij aan de wieg bij de geboorte van de Belgian Midwives Association. Hij vertegenwoordigt de BMA in de Europan Midwives Association. Sinds 2007 is hij bestuurslid binnen dit Europees overlegorgaan.