Katelijne De Koster

Studie

Katelijne studeerde in 1978 af als vroedvrouw in Duffel. Vervolgens behaalde ze haar Getuigschrift Pedagogische bekwaming in 1979 en in 1986 haar kaderopleiding in Brussel. Tot slot studeerde Katelijne in 2012 af in de opleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de Vrije Universiteit Brussel . Haar proefschrift was gericht op een nog steeds vroedkundig probleem: ‘Toegang van de zelfstandige vroedvrouw tot de Vlaamse Ziekenhuizen in het kader van zelfstandig uitvoeren van bevallingen’.

 

Werk

Tussen 1978 en 1980 werkte Katelijne als vroedvrouw op de kraamafdeling van het St. Blasiusziekenhuis te Dendermonde. Van 1980 tot 2019 werkte ze in het UZ Brussel. Hier begon ze haar carrière op de verloskamer. Na 9 jaar te werken als vroedvrouw op de verloskamer werd ze hoofdvroedvrouw op de verloskamer. Deze functie voerde ze gedurende 4 jaar uit. Vanaf 1993 was Katelijne Diensthoofd Moeder-Kindzorg in het UZ Brussel.
Sinds augustus 2019 is Katelijne met pensioen.

 

 

 

Katelijne De Koster

VBOV vzw

Katelijne is sinds haar afstuderen als vroedvrouw (1978) steeds betrokken geweest in de beroepsorganisaties die de vroedvrouw vertegenwoordigen. Gestart in de werkgroep vroedvrouwen van het NVKVV en als lid van de wetenschappelijke vereniging voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (WVVV) was zij actief betrokken bij de oprichting van de VLOV, nu VBOV.

Zij is lid van het Bestuursorgaan van de VBOV en van de Algemene Vergadering  en ze biedt  ondersteuning in de Dagelijkse Werking.

Katelijne vaardigde de VBOV af in verschillende raden en commissies. Zij was voorzitter (2013-2022) van de Federale Raad voor Vroedvrouwen en voorzitter van de werkgroep van de Planningscommissie voor vroedvrouwen.

Daarnaast was ze lid van de Provinciale Geneeskundige Commissie Vlaams Brabant en is zij lid van de (Nederlandstalige) Kamer van Beroep bij het RIZIV, Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.

Recent (december 2022) werd zij aangesteld als vertegenwoordiger van de Vlaamse vroedvrouwen in de Federale Toezichtscommissie (opvolger van de Provinciale Geneeskundige Commissies), dat werd opgericht als controleorgaan op de correcte uitvoering van de Kwaliteitswet.

Tot heden is ze lid van het Bestuursorgaan van de BMA (Belgian Midwives Association) en van de Federatie Vrije Beroepen (FvB). In deze federatie is zij lid van het Overleg Zelfstandige Zorgverleners (OZZ) met als doel om samen met de andere zelfstandige zorgverleners de zelfstandige vroedvrouw actief te ondersteunen en een zichtbare plaats te geven in het Vlaamse en Federale zorglandschap.