Katelijne De Koster

Studie

Katelijne studeerde in 1978 af als vroedvrouw in Duffel. Vervolgens behaalde ze haar Getuigschrift Pedagogische bekwaming in 1979 en in 1986 haar kaderopleiding in Brussel. Tot slot studeerde Katelijne in 2011 af in de opleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de Vrije Universiteit Brussel . Haar proefschrift was gericht op een nog steeds vroedkundig probleem: ‘Toegang van de zelfstandige vroedvrouw tot de Vlaamse Ziekenhuizen in het kader van zelfstandig uitvoeren van bevallingen’.

 

Werk

Tussen 1978 en 1980 werkte Katelijne als vroedvrouw op de kraamafdeling van het St. Blasiusziekenhuis te Dendermonde. Sinds 1980, tot op heden, werkt ze in het UZ Brussel. Hier begon ze haar carrière op de verloskamer. Na 9 jaar te werken als vroedvrouw op de verloskamer werd ze hoofdvroedvrouw op de verloskamer. Deze functie voerde ze gedurende 4 jaar uit. Sinds 1993 is Katelijne Diensthoofd Moeder-Kindzorg in het UZ Brussel.

Katelijne De Koster

VBOV vzw

Katelijne heeft een rijk gevulde carriere bij de VLOV vzw achter de rug. Zij was reeds van bij de oprichting in 1994  actief betrokken. 

Katelijne is lid van de Raad Van Bestuur van de VLOV vzw, medeoprichter van de werkgroep Middenkaders Moeder/Kindzorg en lid van de adviesraad van het Tijdschrift voor Vroedvrouwen.

Katelijne vaardigt de VLOV af in verschillende raden en commissies. Zij is voorzitter van de Federale Raad voor Vroedvrouwen en lid van de werkgroep ‘permanente opleiding en (internationale) erkenning' (FOD Volksgezondheid, nu Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid). Bovendien is ze lid van de Geneeskundige Commissie Vlaams Brabant, lid van de (Nederlandstalige) Kamer van Beroep bij de RIZIV, Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle, lid van de raad van beheer van de BMA (Belgian Midwives Association) en lid van de Raad van Bestuur Platform Wetenschap en praktijk.

In Juli 2015 startte de FOD Volksgezondheid de planningscommissies opnieuw op en werd ze lid van de commissies: medisch aanbod, werkgroep artsen, werkgroep vroedvrouwen, werkgroep verpleegkunde.

Op Europees vlak is Katelijne lid van de werkgroep NEMIR (Network of European Midwifery Regulators). Dit netwerk werd opgericht naar aanleiding van de modernisering van de Europese Richtlijn 2005/26/EC, nu 2013/55/EU. Doel van dit netwerk is om op Europees Niveau de samenwerking en uitwisseling van' best practices ‘ tussen regelgevende instanties te bevorderen en te coördineren. Een even belangrijke opdracht is te komen tot een gezamenlijke communicatie met betrekking tot de EU-wetgeving. www.nemir.eu.

Sinds 01/01/2016 is Katelijne lid van de raad van bestuur van de VBOV vzw.