Kathleen Vanholen

Studie

Na de humaniora te doorlopen bij de Ursulinen in Maaseik bleek de vooropleiding latijn-wetenschappen voor Kathleen een goede keuze. Na drie jaren Leuven in het St. Elizabethinstituut behaalde zij het diploma verpleegkunde in 1995. Aansluitend besloot ze haar kinderdroom werkelijkheid te maken en voor vroedvrouw te studeren. In 1996 was het felbegeerde diploma op zak.

Nadien was levenslang bijstuderen een evidentie voor Kathleen: neonatologie, postgraduaat lactatiekunde, IBCLC en de banaba zorgmanagement.

 

Werk

Van 1996 tot 2007 was Kathleen werkzaam op de kraamafdeling, N* en verloskamer van het Maria Ziekenhuis in Lommel en het Ziekenhuis Maas en Kempen in Bree.

In 2007 diende zich een nieuwe uitdaging aan. Ze werd coördinator van het vroedvrouwenteam binnen het Wit-Gele Kruis in Limburg. De dienst groeide uit tot een kwalitatieve speler die zich profileert binnen de thuiszorg in Limburg.

Kathleen zetelt ook in verschillende raden, stuurgroepen en werkveldcommissies.

 

 

Kathleen Vanholen

VBOV vzw

In 2007 sloot Kathleen aan bij de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen en zou even later de functie van ondervoorzitter opnemen. Ook de sponsoring viel onder haar verantwoordelijkheid.

Vanuit de beroepsvereniging werd ze actief lid van de RIZIV-overeenkomstencommissie, Federale Raad voor de vroedvrouwen, het samenwerkingsplatform eerstelijnsgezondheidszorg,…

Bij de start van de fusiegesprekken met de VLOV zat ze mee aan tafel om de lijnen uit te schrijven.

Binnen de VBOV legt ze zich, naast de Raad van Bestuur, toe op de overlegmomenten met K&G, het RIZIV en de eerstelijn.