Lies Versavel

Studie

Lies studeerde in 1985 in het toenmalige Sint Elisabethinstituut voor Verpleegkunde te Leuven af als vroedvrouw na haar driejarige opleiding verpleegkunde. Later schoolde ze zich verder bij met ondermeer de cursus ‘Info voor en begeleiding van aanstaande ouders’ bij de VLOV, een postgraduaat leidinggeven en werd ze lactatiekundige IBCLC.

Werk

Na haar opleiding ging zij meteen aan de slag als vroedvrouw in de Algemene Kliniek Sint Jan te Brussel op de kraamafdeling en het verloskwartier waar ze nadien ook hoofdvroedvrouw van het verloskwartier werd. In 1990 ging ze in het UZ Leuven werken op ondermeer de kraamafdeling, gynaecologie en observatie risicozwangeren. In 1993 startte ze bij vzw De Bakermat in Leuven waar ze mee aan de wieg van de vroedvrouwenpraktijk stond en later ook meewerkte aan de opstart van het Expertisecentrum Kraamzorg en het Kenniscentrum Borstvoeding. Tot op heden is ze coördinator van De Bakermat en ziet ze het als een uitdaging en voorrecht om samen met een team gedreven vroedvrouwen en medewerkers bij te dragen aan de evoluties binnen de eerstelijnszorg en mee te werken aan tal van projecten.

Sinds 2008 is ze tevens Belgisch coördinator voor de International Board of Certified Lactation Consultant Examiners (IBLCE).

 

 

Lies Versavel

VBOV vzw

Zij startte meteen na haar studies met het lidmaatschap bij NVKVV (later UVV) en werd van bij het ontstaan van de VLOV ook daar lid. Ze nam al gauw deel aan de werkgroep bijscholing bij de VLOV, waar ze enkele jaren actief was. Ze bleef lid van beide organisaties en was sinds 2007 bestuurslid van de UVV waarvoor ze zetelde in de Riziv-commissie voor vroedvrouwen, een taak die ze verder voor de VBOV wil opnemen. Ze maakte het proces mee van de fusie tussen UVV en VLOV naar de nieuwe VBOV en ziet de samensmelting van beide organisaties als een opportuniteit om met verenigde vroedvrouwenkrachten een grote en sterke vroedvrouwenorganisatie verder uit te bouwen.