Marlies Eggermont

Studie

Na haar middelbare studies te hebben voldaan in Ieper, behaalde Marlies Eggermont in 2002 het diploma van vroedvrouw aan de Arteveldehogeschool te Gent. Geboeid door de connectie tussen verloskunde en recht, startte Marlies haar studies rechten aan de Universiteit Gent, waar ze in 2006 met vrucht afstudeerde. In 2007 voldeed ze een opleiding tot aggregaat in het onderwijs. Na enige werkervaring te hebben opgedaan kreeg Marlies de opportuniteit om een doctoraat te behalen aan de faculteit rechten van de Gentse universiteit . In 2018 verdedigde ze met trots haar doctoraat met als titel: ‘De juridisering van de beroepsuitoefening van de Belgische vroedvrouw vanaf de 19de eeuw: een saltatoire evolutie’.

 

Werk

Tijdens haar rechtenstudies was Marlies werkzaam als vroedvrouw op de moeder-kind units van het UMC Sint-Pieter te Brussel. In 2006 stapte ze in de advocatuur met als specialisatie gezondheidsrecht en aansprakelijkheid en voldeed ze haar stage aan een Gents advocatenkantoor. Maar de passie voor de verloskundige zorg verloor ze niet. In 2007-2008 was ze projectmedewerker in het project ‘Kansarmoede in de perinatale zorg’ aan de Arteveldehogeschool. Dit project effende ook het pad voor een job als lector. Sinds het najaar van 2009 onderwijst ze de studenten van de bachelor in de vroedkunde en de verpleegkunde in de Arteveldehogeschool over (de beginselen) van het sociaal, burgerlijk recht en de wettelijke beroepsuitoefening van de gezondheidszorgbeoefenaars.

Als doctoraatassistente was ze mede-oprichter van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (www.gig.gent.be), die 3 sessies van het congres ‘Verloskunde in beweging’ organiseerde. Nog steeds geeft Marlies vormingen over het gezondheidsrecht, gericht op het informeren en sensibiliseren van zorgverleners over hun rechten en plichten in hun relatie met patiënten.

 

Marlies Eggermont

VBOV vzw

Als stagiaire bij de juridische adviseur van de VLOV en de Unie maakte Marlies kennis met het reilen en zeilen van de beroepsorganisaties voor vroedvrouwen. Ze was nauw betrokken bij de fusie van de 2 Vlaamse beroepsorganisaties tot de huidige VBOV. Marlies verzorgt vaak vormingen georganiseerd door de VBOV, is redactielid van het Tijdschrift voor Vroedvrouwen en is ook lid van het team dat de lessen farmacologie voor de vroedvrouw aanbiedt. Als  juridisch adviseur, staat ze met engagement en toewijding de vroedvrouwen bij met (juridische) raad en daad. Dergelijke dienstverlening mogen aanbieden aan een gemotiveerd korps van vroedvrouwen, is en blijft een heel dankbaar gegeven.