Maryse Ide

Studie

In 2003 studeerde Maryse Ide af als master in de kunstwetenschappen aan de universiteit van Gent. Na de geboorte van haar tweede zoon begon het meer en meer te kriebelen om een oude droom te verwezenlijken: vroedvrouw worden. Ze startte met de opleiding vroedkunde aan de Katho in Kortrijk en studeerde in 2013 af.

Werk

Maryse was negen jaar werkzaam in de culturele sector. Van 2003 tot 2009 werkte ze als administratief medewerker bij Kunstenloket vzw.

Daarna deed ze een aantal jaar de productieleiding bij Spectra Ensemble vzw, een hedendaags muziekensemble.

In 2012 was ze projectmedewerker aan de Universiteit Gent voor het project “Werkstudenten aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte : naar een vlottere in – en doorstroom door transparante informatie en communicatie.”

Na het behalen van haar diploma bachelor in de Vroedkunde in 2013 verving ze Indra van Sprundel tijdens haar moederschapsrust als communicatiemedewerker bij VLOV vzw.

In 2014 werkte ze als vroedvrouw in de eerstelijn bij de vroedvrouwenpraktijken Ammavita en 't Geboortehuis in Gent. Van maart 2015 tot december 2018 combineerde ze haar werk in de eerstelijn bij Ammavita Vroedvrouwenteam met haar functie als communicatiemedewerker bij VLOV vzw.

foto maryse

VBOV vzw

Vanaf 1 maart 2015 volgde ze Indra van Sprundel op als communicatiemedewerker voor de VLOV vzw. Ze verving Indra van Sprundel eerder al tijdens haar moederschapsrust in 2013.

Ze is eveneens lid van de werkgroep Profilering van de vroedvrouw.

Sinds 01/01/2016 werkt Maryse als communicatiemedewerker voor de VBOV vzw.