Mieke Embo

Studie

Mieke Embo behaalde na haar diploma verpleegkunde en vroedkunde (HIPB Gent) een master in de gezondheidswetenschappen, optie beheer en beleid aan de VUB te Brussel. In 2015 behaalde zij haar doctoraatstitel aan de faculteit Medisch Onderwijs van de Universiteit Maastricht (Nederland) met een wetenschappelijk werk dat de titel kreeg ‘Integrating Workplace Learning, Assessment and Supervision in Healthcare Education’. De belangrijkste outcome van dit doctoraat is de ontwikkeling van een competentiegebaseerd werkplekmodel, Embo’s Continuous Workplace Learning Model©, een model dat in 2016 gedigitaliseerd werd in het Medbook-portfolio en verder uitgewerkt wordt in het SCAFFOLD ePortfolio onderzoeksproject. Wie meer wil vernemen kan op research gate en www.sbo-scaffold.com de literatuur en activiteiten vinden.

 

Werk 

 

Na de opleiding startte Mieke met een intensieve leerperiode in een centre de santé in Congo, in de buurt van Kinshasa. Bij thuiskomst werkte zij enkele jaren op de kraamafdeling en verloskamer van het toenmalig Sint-Vincentiusziekenhuis (huidig Sint-Lucasziekenhuis) te Gent. Een verhuizing naar Leuven resulteerde in verschillende opeenvolgende jobs: pediatrie in H. Hartziekenhuis (Leuven), NICU in Gasthuisberg (Leuven), farmaceutische firma en CLB Brussel. Bij terugkeer in Gent (1999) startte zij in de opleiding vroedkunde waar zij in 2000 de coördinatorenfakkel van Francine Gooris overnam. Sinds 2020 is zij fulltime onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en Universiteit Gent faculteit onderwijskunde en ligt de focus op de coördinatie van het interdisciplinair SCAFFOLD project: e-Portfolio’s voor het ondersteunen van werkplekleren in opleidingen in de gezondheidszorg. Sinds 2021 is zij ook projectmedewerker aan AP hogeschool voor de herziening van de KCE richtlijn laagrisico bevalling.

 

 

 

Mieke Embo

VBOV vzw

Mieke is lid van de Raad van Bestuur. Zij is lid van de planningscommissie voor artsen en vroedvrouwen van het FOD en sinds 2022 ook van de Hoge Gezondheidsraad. Haar missie is ‘strengthening midwifery through collaboration and co-creation’.