Netwerk Verpleegkunde

 

Duiding van de organisatie

NETWERK VERPLEEGKUNDE is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie van en voor verpleegkundigen, opgericht in 1936. Zij staan ten dienste van hun leden met verschillende Werkgroepen en Regionale Netwerken. Zo verzamelen zij beroepsrelevante expertise in ruime zin om de belangen van verpleegkundigen te verdedigen bij verschillende maatschappelijke stakeholders.

Opgericht onder de naam NVKVV ontleende de beroepsorganisatie historisch haar naam aan het acroniem voor Nationaal Verbond van Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen. Sinds 2015 profileert NETWERK VERPLEEGKUNDE zich uitdrukkelijk pluralistisch.

Missie en Visie

Samen meer gezien worden begint bij connecteren. Connecteer. Beleef. Beteken.

Afvaardiging vanuit de VBOV/ Frequentie van overleg

Er is geen structureel overleg en geen specifieke afvaardiging maar als contactpersoon kan Siska Van Damme worden gecontacteerd. Zij maakt de brug met Netwerk Verpleegkunde. siska.vandamme@uzleuven.be


Ad hoc worden er overlegmomenten gepland met een specifiek doel zo organiseerden we samen opleidingen, zijn we in overleg in functie van bepaalde raakvlakken.

Verder lezen 

https://www.netwerkverpleegkunde.be/