Nomenclatuur

 

De nomenclatuur van de verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de ziekteverzekering.

De VBOV vzw zette voor jou alles op een rijtje en bieden je hierbij de nomenclatuur in een overzichtelijk, afprintbaar document:

 

WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN GECOÖRDINEERD OP 14 JULI 1994 (GVU-WET) 

Om de patiënt beter te informeren over de kosten van de geneeskundige verstrekkingen  is de zorgverlener vanaf 1 juli 2015 wettelijk verplicht om:

  • een bewijsstuk aan de patiënt uit te reiken, waarin duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, enz. vermeld zijn. Dit is verplicht in 2 gevallen: 
    • wanneer tegelijkertijd vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen (d.w.z. verstrekkingen die niet door de verzekering voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald) geattesteerd worden.
    • wanneer in het kader van de derdebetalersregeling elektronisch gefactureerd wordt.
  • het bedrag dat de patiënt heeft betaald te vermelden op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp (GVH).

Opgelet! Vroedvrouwen waren reeds verplicht om een overzicht van de aangerekende kosten aan de patiënt te geven in het kader van de “Nationale overeenkomst tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen.” Concreet betekent dit dat zowel vroedvrouwen die elektronisch factureren als vroedvrouwen die op papier factureren (nog steeds) verplicht zijn om een bewijsstuk af te leveren!

 

Bijkomende informatie

RIZIV:

Algemene info:

Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.