Oproepen deelname wetenschappelijk onderzoek

Protocol Masterproeven, doctoraatsstudies en andere onderzoeksprojecten

In dit protocol wordt de nodige toelichting gegeven over hoe de VBOV masterproeven, doctoraatsstudies en andere onderzoeksprojecten kan ondersteunen en welke procedure hiervoor dient gevolgd te worden. De VBOV kiest ervoor om geen ondersteuning te bieden aan bachelorproeven.

Naast het doorverwijzen naar experten in het vakgebied kunnen oproepen tot kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedeeld worden met de leden van de VBOV via de nieuwsbrief en sociale media.

Opgelet: Indien een aanvraag tot verspreiding via de communicatiekanalen van de VBOV- wordt gedaan, gelieve er rekening mee te houden dat de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek gemiddeld twee weken nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen. In overleg met u zal een tijdstip voor disseminatie vastgelegd worden. Gelieve er ook rekening mee te houden dat per wekelijkse nieuwsbrief maximaal 2 onderzoeken kunnen worden opgenomen. De VBOV-nieuwsbrieven worden telkens op woensdagen verstuurd.

 

Overzicht van oproepen tot medewerking van vroedvrouwen en de (toekomstige) ouders aan wetenschappelijk onderzoek

Hieronder vind je een overzicht van alle oproepen i.h.k.v. Masterproeven, doctoraatsstudies en andere onderzoeksprojecten die voor verspreiding binnen het VBOV-netwerk werden goedgekeurd. Per week worden enkel 2 oproepen in de wekelijkse VBOV-nieuwsbrief opgenomen. Hieronder vind je echter een volledige lijst van oproepen tot medewerking van vroedvrouwen en/of de doelgroep (toekomstige) ouders.

Organisatie/

Onderzoeker

Thema Doelgroep Link Survey Deadline
VUB en EhB Autonomie van de vroedvrouw vroedvrouwen https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_887iUAb9Mp3UKPQ 28/2/2021