Overeenkomst vroedvrouwen - verzekeringsinstellingen

Bij het aanvragen van je RIZIV-nummer via het aanvraagformulier dien je je conventioneringsstatuut aan te geven:

  • Ik treed toe tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen 

  • Ik treed niet toe tot de voormelde overeenkomst

Lees hier de volledige inhoud van de overeenkomst er grondig en aandachtig op na.

 
De overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen regelt de administratieve en financiële afspraken tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen (honoraria, derderbetalersregeling, ...).

 

Het ondertekenen van de overeenkomst houdt uiteraard in dat je met de inhoud akkoord gaat.

Momenteel wil dit o.a. zeggen dat jij de tarieven respecteert en dat je cliënten deze 100 % terugbetaald krijgen. Je mag extra vragen voor reiskosten, voorbereiding op de bevalling of een uitzonderlijke vraag van de vrouw in kwestie. Voor welke nomenclatuurnummers men een extra bedrag mag aanrekenen, is vastgelegd in deze overeenkomst. 

Niet naleving van dit "contract" heeft vooropgestelde sancties tot gevolg. De vroedvrouw moet de cliënt vooraf het bedrag van het honoraria melden. Bij betwisting moet de vroedvrouw bewijzen dat ze deze info gegeven heeft.

 

Bij niet ondertekening van de overeenkomst mag jij een vrij tarief vragen, maar krijgen jouw cliënten slechts 75% terugbetaald van het officiële tarief, indien 60% van de vroedvrouwen toegetreden is tot de overeenkomst (een norm die de laatste 30 jaar steeds gehaald werd).

 

 

Kort samengevat

Overeenkomst ondertekenen 

= geconventioneerd

  • De tarieven van de nomenclatuur zijn bindend.
  • Je houdt je ook aan de andere afspraken binnen de overeenkomst.
  • Je kan kiezen of je al dan niet voor de derdebetalersregeling kiest.

Overeenkomst niet ondertekenen

= niet-geconventioneerd

  • De tarieven en afspraken vermeld in de overeenkomst zijn niet bindend.
  • Je kan kiezen of je al dan niet voor de derdebetalersregeling kiest.

 

Prestaties die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur mogen geenszins aangerekend worden onder een ander bestaand codenummer.

Misbruik heeft uiteindelijk ook mogelijke sancties tot gevolg voor heel de beroepsgroep bv. bij overschrijding van het budget.

Volgens het KB van 30/07/1964 en daaropvolgende verruimingen behoren alle nomenclatuurnummers uitgeschreven door vroedvrouwen tot de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit d.w.z. de grote risico's. 

 

 

Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.