RIZIV overeenkomsten commissie

Duiding van de organisatie:

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is een parastatale federale instelling die instaat voor twee takken van de sociale zekerheid:

Ten eerste is er de geneeskundige verzorging

  • verstrekkingen verleend door zorgverleners
  • materiële middelen
  • de werking van verzorgingsinstellingen

De tweede tak is die van de uitkeringen (de vervangingsinkomens bij arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld moederschapsuitkering).

  

Structuur

structuur RIZIV

 

Binnen de dienst Geneeskundige verzorging zit Kathleen Vanholen voor de vroedvrouwen in het Verzekeringscomité en hebben we een werkgroep RIZIV die als afgevaardigden binnen de Vroedvrouwen Akkoorden en overeenskomstencommissie zetelt. Er zijn vier Vlaamse vroedvrouwen die hier een stem in hebben.

structuur RIZIV

 

Visie

RIZIV staat ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.

 

Missie

RIZIV wilt de middelen die de samenleving bestemt voor de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (VGVU), op die manier inzetten dat:

  • ze de werking van de zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen maar ook ziekenhuizen, laboratoria, enz) en ziekenfondsen adequaat ondersteunen
  • de patiënten de mogelijkheid hebben een vergoeding aan te vragen bij geleden schade ten gevolge van medische ongevallen;
  • ze doelmatig en doeltreffend gebruikt worden
  • alle betrokkenen de wettelijke verplichtingen naleven.

Die inzet van middelen gebeurt

  • binnen het wettelijk kader
  • in overleg met de betrokken actoren (sociale gesprekspartners, ziekenfondsen en zorgverleners, enz.)
  • en met oog voor de principes van deugdelijk bestuur in gezondheidszorgsystemen.

 

Afvaardiging vanuit de VBOV

Kathleen Vanholen bereidt samen met de werkgroep RIZIV binnen de VBOV de overeenkomstencommissie voor en deze geven binnen die commissie een stem aan de vroedvrouwen in overleg met onze Franstalige collega’s

 

Frequentie van overleg

Het verzekeringscomité overlegt op maandelijkse basis, de overeenkomstencommissie overlegt minstens 4 keer per jaar – daarnaast zijn er werkgroepen die de overlegmomenten voorbereiden.

 

Communicatie verantwoordelijke voor deze raad/commissie

Kathleen Vanholen en Marlene Reyns

kathleen.vanholen@limburg.wgk.be samen met marlene.reyns@skynet.be

 

Verder lezen?

De algemene website van het RIZIV

https://www.inami.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx

Hier kan je de informatie lezen die van belang is voor de vroedvrouw

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/vroedvrouwen/Paginas/default.aspx