Sabine Mortelmans

Studies

Sabine studeerde in juni 2000 af als vroedvrouw bij KdG te Antwerpen.

Ze rondde in 2006 de mentorenopleiding voor studentenbegeleiding af bij KdG te Antwerpen.

In 2016 behaalde zij het Banaba diploma Zorgmanagement aan de Erasmushogeschool te Brussel.

In 2018 behaalde zij een certificaat  (natuur)coaching voor burn-out en stress begeleiding.
 

 

Werk

Sabine was werkzaam op de materniteit, verloskamer en neonatologie van GZA St Jozef van 1 juli 2000 tot 28 februari 2001 als vervanging van een zwangere collega.

Vanaf 1 maart 2001 werkte ze op de materniteit, verloskamer en neonatologie van het ZNA St Erasmus. In 2013 werd ze ad interim afdelingshoofd op deze afdeling en in 2014 kreeg ze een vaste aanstelling als afdelingshoofd van deze materniteit. Met de nakende sluiting werd Sabine uitgedaagd om een materniteit draaiende te houden, tussen psychiatrische afdelingen. In deze situatie zag Sabine een opportuniteit om zich meer te verdiepen in de perinatale mentale gezondheid. Ze daagde psychologen en psychiaters uit tot een intensieve samenwerking om perinataal mentaal welzijn te verbeteren. Zo ontstond er een POP consultatie waarbij een Psychiater/Psycholoog naast de gynaecoloog consult deed, aangevuld met de sociale dienst. Ze verscherpte de banden met het Mobiel Crisis Team Antwerpen, de vroedvrouw en psycholoog volgende samen patiënten postpartum thuis op.

In december 2017 werd helaas deze materniteit gesloten en kon Sabine aan de slag als afdelingshoofd materniteit, verloskamer en MIC van het ZNA Middelheim.

 

Sabine Mortelmans

 

VBOV vzw

Sabine is lid van de VBOV sinds haar studies, met enkele jaren een tussenpauze. Ze is terug actief lid geworden sinds 2013, met haar aanstelling als afdelingshoofd. In 2013 heeft ze zich aangesloten bij de werkgroep hoofdvroedvrouwen. Van daaruit groeide de interesse om zich nog meer en actiever in te zetten voor de VBOV. Sinds 2021 is ze lid van de Raad van Bestuur.