Siska Van Damme

Studie

In 1990 behaalde Siska het diploma van gegradueerd pediatrisch verpleegkundige in het H. Hart instituut te Roeselare, in 1991 behaalde ze het diploma van vroedvrouw in het St Elisabeth instituut te Leuven. Nadien volgde ze nog verschillende opleidingen zoals de kaderopleiding in Leuven en Clinical Leadership in Leuven.

 

Werk

Siska begon na haar afstuderen te werken in UZ Leuven, campus Gasthuisberg. Ze werkte eerst als verpleegkundige op de dienst gynaecologie. In 1992 startte ze als vroedvrouw op verloskamer. In 2001 werd ze hoofdvroedvrouw op de dienst ambulante zorg, raadpleging en echografie verloskunde en gynaecologie en in 2008 werd ze hoofdvroedvrouw op de kraamafdeling. Sinds 2008 is ze tevens verantwoordelijk voor de BFHI coördinatie binnen UZ Leuven. Vanaf 2017 is ze ook verantwoordelijk voor de melkkeuken, waar bereidingen van zowel kunstvoeding als moedermelk gebeuren. Dit is ook de plaats waar in 2019 de donormelkwerking in zijn kinderschoenen staat en vanaf 2021 de officiële donormelkbank van UZ Leuven herbergt.

Siska Van Damme

VBOV vzw

 

Sinds 2003 is zij actief lid van UVV. Hier was zij actief bij de organisatie van opleidingen voor vroedvrouwen en hoofdvroedvrouwen. Sinds 2013 werd ze lid van Federale Raad vroedvrouwen. Hierdoor is zij ook actief in verschillende werkgroepen. (echografie, normering, kort verblijf,..)

Ze nam deel aan de fusievergaderingen van UVV vzw en VLOV vzw.

Sinds 01/01/2016 is ze lid van de raad van bestuur van de VBOV vzw. Zij is lid van de werkgroep hoofdvroedvrouwen en werkgroep opleiding.