Specifieke doelgroepen

  • Fara - een vzw die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes zoals ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap, (post)abortus en prenatale diagnose
  • Cozapo - Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek
  • Zoet Zwanger - Informatie rond het project 'Zoet Zwanger' van de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw, een preventieproject voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes en hun hulpverleners
  • Haptonomie - Info rond haptonomische zwangerschapsbegeleiding
  • Vereniging voor Caycediaanse Sofrologen -  De Vereniging voor Caycediaanse Sofrologen werd gesticht ter promotie van de sofrologie, zowel binnen de medische wereld als daarbuiten, naar het grote publiek en voor het informeren van patiënten en therapeuten omtrent de laatste studies en ontwikkelingen binnen de sofrologie
  • Gezinsbond - De Gezinsbond is een pluralistische organisatie die de belangen van gezinnen verdedigt. De Gezinsbond publiceert onder andere het tijdschrift 'Brieven aan Jonge Ouders'.
  • VVOC - Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen vzw
  • Sensoa - Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid
  • Fiola - Dienst Thuisbegeleiding voor personen met een verstandelijke beperking
  • Downsyndroom Vlaanderen - Downsyndroom Vlaanderen is een vrijwilligersvereniging van ouders met zonen en dochters die downsyndroom hebben. De vereniging geeft ondersteuning, advies en informatie rond alle aspecten van leven met downsyndroom.