Studiecentrum Perinatale Epidemiologie (SPE)

 

Studiecentrum Perinatale Epidemiologie (SPE)

Duiding van de organisatie

VZW Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) is een wetenschappelijke vereniging van gynaecologen, pediaters en vroedvrouwen. Het SPE wordt door Zorg en Gezondheid gesubsidieerd om de medische gegevens rond geboorte en bevalling in de Vlaamse materniteiten te registreren. Deze informatie vult het medische luik van de registratie via geboortecertificaten aan.

Visie/missie

Jaarlijks publiceert het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie (SPE) een jaarrapport met de meest belangrijke trends in geboorte en bevalling.

In de volledige rapporten wordt dieper ingegaan op de evolutie van de verschillende indicatoren in verband met pasgeborenen en kersverse moeders.

Afvaardiging vanuit de VBOV

Bestuursorgaan: Annick Bogaerts en Marlene Reyns

Wetenschappelijke commissie: Annick Bogaerts, Mieke Embo, Sabine Van de Vyver, Anne Huygevelt, Ilse Delbaere, Marlene Reyns

Frequentie van overleg

Er is 4 keer per jaar een RVB en Wetenschappelijk overleg – jaarlijks wordt een symposium georganiseerd

Communicatie voor VBOV

Annick Bogaerts annick.bogaerts@kuleuven.be

Verder lezen

https://www.zorg-en-gezondheid.be/belangrijkste-trends-in-geboorte-en-bevalling#:~:text=VZW%20Studiecentrum%20voor%20Perinatale%20Epidemiologie,de%20Vlaamse%20materniteiten%20te%20registreren.