Valerie Wijckmans

Studie

Valerie volgde de studies voor vroedvrouw aan de Katholieke Hogeschool Kempen in Lier. In 2009 studeerde zij af. Kort nadien verdiepte zij zich in borstvoeding en behaalde het diploma van Lactatiekundige aan de Arteveldehogeschool in Gent. In 2019 rondde Valerie de opleiding “Management en Beleid van de Gezondheidszorg” aan de Vrije Universiteit Brussel af met een masterproef over respectvolle perinatale zorg.

 

Werk

De dag na het behalen van haar diploma startte Valerie als vroedvrouw op de kraamafdeling van het UZ Brussel. Na een jaartje maakte ze de overstap naar de verloskamer van dit ziekenhuis. Het kriebelde om haar coaching-skills breder in te zetten en in 2019 werd ze adjunct-hoofdvroedvrouw op de verloskamer van het UZ Brussel. Sinds 2020 is Valerie hoofdvroedvrouw op deze verloskamer. 

 

Valerie Wijckmans

 

VBOV vzw

Valerie werd als student-vroedvrouw lid van de toenmalige VLOV en vernieuwde jaar na jaar haar lidmaatschap, uit respect voor het geleverde werk. Je kon haar regelmatig terugvinden op één van de vele interessante bijscholingen georganiseerd door onze beroepsorganisatie. De VBOV vzw, of beter gezegd (een deel van) haar drijvende krachten, leerde ze pas echt goed kennen toe ze in 2014 de kans kreeg om samen met een Belgische delegatie vroedvrouwen naar het ICM-congres in Praag te trekken.

Een paar jaar later vond er een warm weerzien plaats, wanneer Valerie in het kader van haar masteropleiding een stageproject bij de VBOV vzw uitvoerde rond het GPL-logo. Sindsdien is zij actief in de redactieraad van het tijdschrift voor vroedvrouwen. Sinds deze legislatuur is Valerie het engagement aangegaan om als ondervoorzitter de organisatie te begeleiden en ondersteunen bij haar activiteiten.