Vlaamse Vereniging van Kindergeneeskunde

 

Duiding van de organisatie

De Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde verenigt en vertegenwoordigt alle Vlaamse kinderartsen die zowel regionaal als universitair werkzaam zijn.

Missie en Visie

Afvaardiging vanuit de VBOV/ Frequentie van overleg

Er is geen structureel overleg en geen specifieke afvaardiging.

Er wordt welk ten gepaste tijde een uitwisseling verwezenlijkt. We worden regelmatig uitgenodigd op hun congressen als spreker en andersom. We zijn elkaar op gemeenschappelijke overlegmomenten ( vb ontwikkelen van richtlijnen binnen KCE )

 

Verder lezen

https://vvkindergeneeskunde.be/