Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

 

Duiding van de organisatie

De Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) is de wetenschappelijke beroeps- en ledenvereniging van, voor en door gynaecologen, assistenten in opleiding en gynaecologen op rust. De VVOG is er ook voor vrouwen. 

Missie en Visie

Partner voor vrouw en vrouwenarts

Afvaardiging vanuit de VBOV/ Frequentie van overleg

Er is geen structureel overleg en geen specifieke afvaardiging.

Er zijn wel al verschillende pogingen gedaan om tot een structureel overleg te komen. Ad hoc worden er overlegmomenten gepland met een specifiek doel en afhankelijk van dit doel worden andere leden afgevaardigd. In 2023 werken we samen aan ‘geboortekeuzes’ met het doel om af te stemmen om tot sterke resultaten te komen.

Verder lezen

www.vvog.be