Vlaamse Vereniging voor ouders van couveusekinderen

 

Duiding van de organisatie

VVOC staat voor Vlaamse Vereniging voor ouders van couveusekinderen

Missie en Visie

Ouders ondersteunen

Als vereniging wensen we klaar te staan voor ouders die de moeilijke ervaring van een vroeggeboorte of ziekenhuisopname van hun baby doorworstelen. Niet enkel tijdens de opname, maar ook nà het ontslag uit het ziekenhuis willen we er voor hen zijn. We willen deze ouders een luisterend oor bieden en steunend advies geven waar nodig.

Behartigen van de belangen van couveusekinderen en hun ouders.

De VVOC wil de contacten tussen ouders, medisch en verpleegkundig personeel van de Vlaamse ziekenhuizen bevorderen om zo de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen te optimaliseren.
We pleiten ook actief voor een gespecialiseerde en langdurige opvolging van deze kinderen om zo de risco’s op problemen te beperken en tijdig hulpverlening te kunnen aanbieden.

Informatie samenbrengen en verspreiden

In België wordt 8% van de kinderen te vroeg geboren. Samen met andere ernstig zieke baby’s vormen zij dus een zeer grote groep kinderen die het leven start in een couveuse. Ondanks dit grote aantal is het specifieke van deze situatie weinig gekend bij het grote publiek. Daarom willen ouders, hulpverleners en andere geïnteresseerden informatie verschaffen over de wereld van couveusekinderen en hun gezin. We hopen dat ouders hieruit steun kunnen putten en anderen het nodige materiaal vinden om het eigene van deze situatie beter te begrijpen.

 

Afvaardiging vanuit de VBOV

Inge Tency en Kelly Janssens

 

Frequentie van overleg

2 adviesraden per jaar

 

Communicatie naar VBOV

Inge Tency -  inge.tency@odisee.be

Verder lezen

https://www.vvoc.be/