Vroedvrouwenkringen

Structuur en werking

Er bestaan 22 afzonderlijke vroedvrouwenkringen die elk op hun manier werken, binnen de voorwaarden van het huishoudelijk reglement. De voorzitter van de kring of zijn afgevaardigde maakt deel uit van het overkoepelend overleg van afgevaardigden die min. 1x/ jaar samenkomen met de afgevaardigden van de VBOV-vzw, de koepelkring.

 

Werking
 • Elke lid van de kring is een VBOV-lid
 • Elke kring heeft een afgevaardigde/voorzitter
 • Elke kring bestaan uit min. 6 leden
 • Elke kring heeft minimum 4 x/ jaar overleg 
  • waarvan minimum 1x/ jaar een overleg met lokale ziekenhuizen met als doel de samenwerkingsverbanden te versterken en multidisciplinaire afspraken omtrent inhoud en overdracht van zorg te maken. Dit overleg bevat een agendapunt waarbij de werking wordt geëvalueerd.
 • Agenda en verslagen worden bijgehouden onder de tegel 'mijn groepen' op intranet. 
 • Elke kring houdt intercollegiale toetsing: bespreken van cases, dagdagelijkse praktische, zorginhoudelijke en andere praktijk gerelateerde problemen. Het materiaal voor intercollegiale toetsing wordt gehaald uit de eigen praktijkvoering.
 • Er wordt vanuit elke kring mentorschap voorzien voor startende vroedvrouwen (door vroedvrouwen met praktijkervaring en dit gedurende een periode van minstens 1 jaar). Mentorschap houdt in dat elke startende vroedvrouw een meter/ peter krijgt toegewezen die hem/ haar zal coachen en praktisch ondersteunen tijdens de opstart van haar/ zijn praktijk. Het initiatief komt van de startende vroedvrouw. Binnen de vroedvrouwenkring worden hierover afspraken gemaakt. De startende vroedvrouw blijft verantwoordelijk voor de eigen activiteiten. 
   

Download hier een overzicht van de vroedvrouwenkringen en de kringverantwoordelijken.