Vroed*vrouw*geleide Geboortezorg

Ontstaan 

De werkgroep "Vroed*vrouw*geleide Geboortezorg" bestaat al een hele tijd binnen de VBOV vzw.  In het begin was dit een heel kleine groep omdat de vroedvrouwen die autonoom geboortes begeleiden bijna met uitsterven werden bedreigd. Stilaan hebben echter een aantal sterke pioniers het voortouw genomen en stap voor stap gewerkt aan het weer leefbaar maken van het beroep van de vroedvrouwen die autonoom geboortes begeleiden. Dankzij hun inspanningen kunnen we nu zeggen dat dit deelaspect van ons beroep weer volop aan het bloeien is en zich van jaar tot jaar uitbreidt. Dankzij hen is het zelfstandig zijn nu ook terug financieel haalbaar en begon de naam vroedvrouw zowel binnen als buiten het ziekenhuis weer te leven.

Naast de vroedvrouwenkringen en de werkgroep zelfstandigen, groeide steeds meer de behoefte voor een groep "Vroed*vrouw*geleide Geboortezorg" omdat deze groep nog specifiekere noden van reflectie en overleg heeft en hun acties gericht zijn naar het optimaliseren van de omstandigheden waarin de vroedvrouw autonoom de bevalling kan uitvoeren.

 

Visie

Een volledige perinatale zorg met respect voor de keuze van de ouders wat betreft waar met wie en hoe ouders de geboorte van hun baby willen beleven binnen de mogelijkheden van de fysiologie. Onze focus is daarbij gericht op de rechten van vrouwen rondom de geboorte en het toegankelijk maken van informatie zodat ouders al hun opties kennen. We werken ook aan een samenwerking met andere spelers in het veld van de geboortezorg om die keuzes mee mogelijk te maken.

  Doelstellingen

  • De band tussen alle zelfstandige vroedvrouwen die geboorten begeleiden stevig maken. Een hechte groep vormen waar je terecht kan voor advies, uitwisseling van kennis, maar ook ondersteuning in moeilijke momenten.
  • De regelmatige bijeenkomsten van de zelfstandige vroedvrouwen die geboorten begeleiden binnen elke regio zijn een moment waarop heel veel wijsheid wordt doorgegeven.
  • Een manier zoeken waardoor gemakkelijk informatie kan uitgewisseld worden. De ene leest, de andere surft op internet, er zijn internationale contacten, maar ieder heeft zijn eigen kennis en we zouden er met zijn allen gebruik van kunnen maken. 
  • Jonge of niet-zo-jonge startende zelfstandige vroedvrouwen die geboorten begeleiden mee opnemen in die kring van wijze vrouwen en hen helpen bij hun eerste stappen.
  • Het beeld van zelfstandige vroedvrouwen die geboorten begeleiden in onze maatschappij versterken en doen waarderen.
  • Een samenwerking creëren met de ziekenhuizen in respect voor ieders kunnen, maar met als middelpunt moeder en kind. Continuïteit van zorg mogelijk maken in deze samenwerking. Een dialoog openen tussen de holistische benadering en de medisch technische kennis, waardoor we samen een hoge kwaliteit van zorg en begeleiding kunnen geven.
  • De contacten versterken met collega's in andere werksettings, zodat een goede samenwerking evident wordt, waardoor we ook in contact blijven met de kennis en evolutie van de intramurale verloskunde.
  • Samenwerken met de scholen en zelfstandige vroedvrouwen die geboorten begeleiden stimuleren om studenten de kans te geven om in aanraking te komen met fysiologie en de realiteit van de thuisverloskunde.

   

  Werking

  De werkgroep komt 3-4 keer per jaar samen.

   

  Leden

  Voorzitters:

  Vijf vroedvrouwen delen de verantwoordelijkheid: Alexandra Denys, Elke  Van Den Bergh, Eva Bruneel en Kitty Van den Bogaert en Lieve Huybrechts.

  Leden

  De leden van onze werkgroep zijn alle vroedvrouwen die Vroed*vrouw*geleide Geboortezorg aanbieden.