Vruchtbaarheid

  • De Verdwaalde Ooievaar - Netwerk Fertiliteit biedt steun aan personen met een onvervulde kinderwens en behartigt als organisatie de belangen van iedereen die professioneel met fertiliteit te maken heeft
  • Test je vruchtbaarheid - Website over vruchtbaarheid. Een initiatief van De Verdwaalde Ooievaar, in samenwerking met 12 andere organisaties binnen de gezondheidszorg
  • Kinderwens Vlaanderen - Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen biedt professionele ondersteuning aan mensen met een (onvervulde) kinderwens.
  • Natural Family Planning Vlaanderen