Werkgroep Babyvoeding

Het zal niet moeilijk zijn om ons hoofd bij de les te houden want deze vroedvrouwen kennende zal er altijd wel voor een knabbel bij de babbel gezorgd worden zodat het onderwerp nooit ver weg is. Waarschijnlijk hebben we het wel over ludieke acties om borstvoeding (nog) meer bespreekbaar, behapbaar; bereikbaar en beminbaar te maken. Want die liefde voor 'voeding', dat hebben we toch allemaal met de moedermelk meegekregen?

  Ontstaan

  De werkgroep babyvoeding is ontstaan in 2018. Binnen de VBOV hebben we steeds veel aandacht besteed aan borstvoeding, maar ook andere voeding van de baby genieten aandacht. De afvaardiging in het Federaal Borstvoedingscomité, het borstvoedingscongres, vragen van leden omtrent voeding…werden na het ontstaan van de werkgroep optimaal opgevolgd. 

   

  Visie 

  De werkgroep babyvoeding werkt rond alle aspecten van baby- en peutervoeding. Dit omvat zowel borstvoeding, kunstvoeding als vaste voeding.

  De werkgroep beschouwt borstvoeding als de norm en volgt daarbij de aanbevelingen van de WHO. Dit houdt 6 maand exclusief borstvoeding in, gevolgd door de combinatie van borstvoeding en vaste voeding tot en met de leeftijd van 2 jaar of zolang moeder en kind het wensen. Net zoals de VBOV vzw volgt de werkgroep de volledige Internationale gedragscode van het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk.

  Wij hebben respect voor persoonlijke keuzes die gemaakt worden omtrent babyvoeding. Wij zetten in op persoonlijke begeleiding en ondersteuning zodat (toekomstige) ouders een geïnformeerde keuze kunnen maken na onderbouwd advies. Daarop volgend, hebben we respect voor elke persoonlijke keuzes die gemaakt worden omtrent babyvoeding.

  De werkgroep is een aanspreekpunt voor zorgverleners wanneer zij met vragen zitten omtrent babyvoeding. Ook wil de werkgroep een inspiratiebron zijn voor alle zorgverleners die in contact komen met babyvoeding en ouders en kinderen.

   

  Doelstelling en activiteiten

  • Borstvoeding ondersteunen en promoten. Dit zowel bij zorgverleners, (toekomstige) ouders als de maatschappij.
   • Het is hierbij een doelstelling om meer moeders te motiveren om te starten met borstvoeding alsook langer te blijven voeden.
   • Zorgverleners voorzien van wetenschappelijke informatie ter ondersteuning van hun praktijkvoering.
   • Borstvoeding in al zijn aspecten positief in beeld brengen voor een breed publiek. Cfr. actie werkgever in de bloemetjes.
  • Wetenschappelijke informatie voorzien voor zowel (toekomstige) ouders als zorgverleners omtrent alle babyvoeding (moedermelk, kunstvoeding en vaste voeding).
  • Organisatie van het jaarlijkse borstvoedingscongres van de VBOV vzw alsook het borstvoedingscongres voor studenten.
  • Afvaardiging in het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) alsook de verschillende werkgroepen van het FBVC namelijk Code, Media en BFHI. Dit om mee richting te geven aan het beleid rond borstvoeding.
  • Samenwerking met andere organisaties die ook een groot hart hebben voor borstvoeding.

   

    Werking

    • De werkgroep bestaat uit een multidisciplinair team. Vroedvrouwen uit verschillende domeinen van vroedvrouwenzorg zijn vertegenwoordigd. Deze includeren de eerste, tweede en derde lijn, onderwijs, beleid, Kind & Gezin… alsook een apotheker. Hierdoor hebben we een goede voeling met wat leeft omtrent babyvoeding.
    • De werkgroep komt op regelmatige basis samen op verschillende locaties in Vlaanderen. Data en locaties worden steeds in samenspraak vastgelegd. 

     

     Leden

     Voorzitter:

     • Evi Geuten, vroedvrouw, lector UCLL campus Leuven

     Leden:

     • Joke Muyldermans, vroedvrouw-lactatiekundige IBCLC, eerste lijn, lector Erasmushogeschool Brussel, Hoofdredacteur Tijdschrift voor Vroedvrouwen
     • Serena Debonnet, vroedvrouw-lactatiekundige IBCLC, eerste lijn, Sint-Jan Brussel, BFHI-coördinator
     • Marlene Reyns, vroedvrouw-lactatiekundige IBCLC, eerste lijn, vroedvrouw Vitaz
     • Eline Tommelein, apotheker PhD, MediCourse
     • Melissa Kemps
     • Tilly Loncke
     • Marijke Goormans
     • Dorien Daems
     • Veerle Michiels