Werkgroep Bijscholing

Onstaan

De geboorte van de VLOV vzw in 1994 was tevens de geboorte van de werkgroep bijscholing. Nog steeds tellen we leden in de werkgroep bijscholing die toen de VLOV mee opstartten. In de voorbije 15 jaar is er een vaste kern ontstaan van enthousiaste vroedvrouwen die zich vrijwillig inzetten om de Vlaamse vroedvrouwen boeiende bijscholingen aan te bieden.

Visie

De werkgroep bijscholing richt zich tot alle Vlaamse vroedvrouwen ongeacht het werkdomein waarin zij actief zijn. Verder richt de werkgroep zich ook tot de student vroedvrouwen.

De werkgroep bijscholing houdt bij het organiseren van zijn bijscholingen en activiteiten rekening met de visie en missie van de organisatie. 

 

 

Doelstelling

Het werkdomein van de vroedvrouwen wordt steeds ruimer en het is heel belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe kennis en evoluties binnen ons vakgebied, maar ook om bestaande kennis en vaardigheden eens op te frissen of om de dagdagelijkse praktijk een keer vanuit een andere invalshoek te bekijken... Deze werkgroep speelt hier dan ook op in.

Wie kent niet het heerlijke energetische gevoel na een goede bijscholing: "...en vanaf nu doen we het anders!"

Door de nieuwe wetgeving die vroedvrouwen verplicht 75 uur bijscholing te volgen over een tijdsspanne van 5 jaar, is het organiseren van kwaliteitsvolle bijscholingen nóg belangrijker geworden! 

Bovendien zien we onze bijscholingen ook als belangrijke ontmoetings- en uitwisselingsmomenten met andere vroedvrouwen.

 

Werking

Aan iedere studiedag gaat heel wat denkwerk vooraf: Wat leeft bij de vroedvrouwen? Wat is er nieuw? Nieuwe evoluties in zorgpaden? Medicatie? Welke aspecten van de fysiologie en pathologie laten we dit jaar aan bod komen?

We brainstormen en distilleren dan een aantal thema's die zorgen dat het een boeiende en veelzijdige dag wordt. We zijn hierbij heel kritisch: Is dit wel boeiend genoeg? Kom je hiervoor vanuit heel Vlaanderen naar de studiedag? Zijn we vernieuwend? Niet altijd even gemakkelijk.

We willen ons aanbod zo praktisch mogelijk houden. We willen dat je wat je gehoord hebt ook in de praktijk kan gebruiken.

En steeds opnieuw start dan onze zoektocht naar de meest geschikte spreker, die expert is in het aangeboden thema en het ook goed kan verwoorden en overbrengen.

De sprekers worden gecontacteerd, er wordt een geschikte locatie gezocht en uiteraard zijn er ook nog vele praktische zaken die moeten geregeld worden: folders en affiches opstellen, afspraken met de zaal, standhouders contacteren, de inschrijvingen organiseren, syllabussen maken...

 

Gelukkig neemt onze secretaresse Hermine Vermeire een groot aantal van deze taken op zich.

Op de studiedagen zelf verzorgen we de inschrijvingen,zorgen we ervoor dat alles klaarstaat voor de sprekers, de deelnemers en de standhouders, enz...

Na de studiedag nemen we de evaluaties door... die zijn soms grappig: ik lust geen kaas, ik wil graag zitten tijdens de lunch, maar evenzeer: het was weer goed, doe zo voort, ik ben een trouwe fan.

Dank zij jullie aanwezigheid en positieve feedback vinden wij de moed om verder te gaan en deze taak te combineren met werk en gezin.

Jaarlijkse terugkerende studiedagen georganiseerd door de werkgroep bijscholing zijn onder andere de 'studiedag Internationale dag van de vroedvrouw' op 5 mei en de VBOV-trefdag in oktober.

Leden

De leden van de werkgroep zijn enthousiaste vroedvrouwen die in verschillende domeinen van de verloskunde werkzaam zijn nl. op de verloskamer, materniteit, neonatologie, als zelfstandige, op prenatale consultatie of in het onderwijs. Daardoor hebben we een goeie feeling met wat er in het werkveld leeft.

We komen met de werkgroep op regelmatige tijdstippen samen om de bijscholingen voor te bereiden. Meestal is dat afwisselend op het secretariaat of bij één van de leden thuis. Met een hapje en een drankje erbij verlopen de vergaderingen meestal in een gezellige en gemoedelijke sfeer. Er wordt vaak heel wat gediscussieerd over of we een bepaald thema al of niet zullen aanbieden. Ieder van ons heeft een inbreng en zo komen we tot een mooi geheel.

Het voorzitterschap wordt gedragen door Serena Debonnet. Zij stelt de agenda op en zorgt ervoor dat de communicatie met de beheerraad vlot verloopt.

 

Andere leden van de werkgroep bijscholing zijn Anne Snoeck, Francine Deroo,  Karine Vansweevelt, Martine Van de Kelft, Marijke Goormans, Cindy Schuddinck.

In memoriam: Martine Macquoy, Kaat Serverius en Danny Peeters.

In al die jaren hebben we een stevige band opgebouwd.