Werkgroep Digitale Gezondheidszorg

Ontstaan

De werkgroep digitale gezondheidszorg is ontstaan in 2016 als antwoord op de digitalisering die plaatsvindt in de verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Zowel op federaal als op Vlaams beleidsniveau zijn momenteel een heel reeks initiatieven opgestart waarbij de vroedvrouw niet mag ontbreken. Reeds in 2011 zijn de beroepsorganisaties van vroedvrouwen gestart met de uitwerking van een elektronisch patiëntendossier specifiek voor vroedvrouwen. 

 

Doelstelling

De doelstelling van de werkgroep is de evoluties binnen de digitale gezondheidszorg op te volgen en de vroedvrouwen hierin te vertegenwoordigen. Volgende initiatieven worden ondermeer opgevolgd:

  • Eenlijn.be
  • WG ICT Vlaamse Overheid
  • MyHealthviewer en Vitalink
  • MyCareNet
  • E-health 
  • Gegevensdeling in de perinatale zorg, zowel op Vlaams als Federaal niveau
  • VOKA Health Community
  • Softwareleveranciers voor patiëntendossiers 
  • Softwareleveranciers voor digitale toepassingen 
  • Opleidingen éénlijn.be

 

Werking

Naast de werkgroepvergaderingen die 2 tot 3 keer per jaar plaatsvinden, vertegenwoordigen de leden van de werkgroep de vroedvrouwen in vergaderingen aangaande de verschillende domeinen van de digitalisering van de gezondheidszorg.

Leden

De werkgroep bestaat uit dynamische vroedvrouwen uit diverse hoeken van het werkveld, aangevuld door een extern expert.

Voorzitter: Katrien Scheerlinck

 

Leden:

Ellen Camerlinck, Dorien Lanssens, Inge Tency en Patrick Hurkmans (extern expert).