Werkgroep Fysiologie

In Vlaanderen bevalt 6 % van onze vrouwen zonder interventies, dit maakt de noodzaak om opleiding omtrent de fysiologische zwangerschap en bevalling te geven zeer groot. Deze opleiding richt zich naar vroedvrouwen die werken in verschillende werkterreinen.

 

Opleiding 'fysiologie'

Binnen de VBOV vzw bieden we een "FYSIOLOGIE" aan als rode draad doorheen onze opleidingen.

We organiseren regelmatig een driedaagse "Fysiologie". Hier krijgt de vroedvrouw een diepgaande analyse van de werking van het lichaam in de zwangerschap en de hormonen die hierin een rol spelen. Een volledig inzicht in dit functioneren schept vertrouwen in het proces. Verschillende specialisten in hun vakgebied geven deze module vorm. Deze wordt jaarlijks hernomen en is een driedaagse. Deze module wordt georganiseerd in samenwerking met Thomas More Kempen.

Er wordt teveel ingegrepen op een natuurlijk proces en dit heeft een absolute invloed op de outcome. Vroedvrouwen kunnen het verschil maken!

Leden

Jo Deben, Annemie Paquay, Kaatje Keppens, Lieve Huybrechts, Katrien Nuttin en  Marlene Reyns.