Werkgroep metabole aandoeningen

 

 

Duiding van de organisatie

Dit is een werkgroep van de Vlaamse Overheid met leden van beide centra voor screening metabole aandoeningen.

Missie /visie

De Vlaamse overheid heeft een beheersovereenkomst met 2 organisaties afgesloten voor de uitvoering en ondersteuning van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen via een bloedstaal. Deze beide organisaties zetelen in de werkgroep met leden vanuit het werkveld.

Afvaardiging vanuit VBOV

Joke Muyldermans en Anne Huygevelt

Frequentie van overleg

 

Op de planning

  • uitwerken informatie film over ziektes die gescreend worden, inhoudelijk, hoe best prikken, procedure

  • blijven prikken na 72u, of verschuiven naar 48uur, zodat er meer geprikt kan worden op de materniteit (minder tijdverlies door post) OF werken met ophaaldienst van laboratoria. Te exploreren.

Communicatie voor VBOV

Anne Huygevelt is de contactpersoon voor VBOV: anne.huygevelt@uzgent.be

Verder lezen

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/preventie/organisaties-met-terreinwerking/vlaams-bevolkingsonderzoek-naar-aangeboren-aandoeningen-bij-pasgeborenen