Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerstelijn

 

Duiding van de organisatie

De Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerstelijn is een consortium van richtlijnontwikkelaars in België. Deze groep werkt in de schoot van het RIZIV.

Missie en Visie

Wij hanteren de volgende definitie van richtlijnen: "Klinische praktijkrichtlijnen zijn verklaringen die aanbevelingen bevatten om de patiëntenzorg te optimaliseren en die geïnformeerd zijn door een systematische review van bewijsmateriaal en een beoordeling van de voordelen en nadelen van alternatieve zorgopties." (Institute of Medicine (IOM) 2011).

Richtlijnen zijn een essentieel referentiepunt voor het bereiken van evidence-based kwaliteit van zorg. Daarom moeten ze adequaat worden ontwikkeld en herzien. Richtlijnen kunnen alleen als referentiepunt fungeren als ze worden ontwikkeld en/of aangepast aan de lokale context/gezondheidszorg. De ontwikkeling en herziening van richtsnoeren is een kernactiviteit van deze werkgroep en de betrokken partners. Het functioneren van deze werkgroep wordt vergemakkelijkt door de inspanningen van alle deelnemende partners (zowel bij de vertegenwoordiging als bij de concrete uitvoering van taken en door het vrijmaken van personeel en middelen).

Afvaardiging vanuit de VBOV

Inge Tency voor de richtlijn “ Multidisciplinary Guideline Postpartum Care in Primary Care” (Part 1/2)

Frequentie van overleg

Afhankelijk van de richtlijn

Communicatie naar VBOV

Inge Tency -  inge.tency@odisee.be

Verder lezen

https://www.ebp-guidelines.be/who?globals=%7B%7D&parameters=%7B%7D