Werkgroep Opleiding

Ontstaan

De werkgroep Opleiding ontstond in 1994 samen met de oprichting van de VLOV vzw. Door het hogescholendecreet (1994) werd de herstructurering van de vroedvrouwenopleiding in Vlaanderen een feit. De opleiding werd een autonome studierichting van één cyclus (studieduur van drie jaar vanaf 18 jaar) in het studiegebied Gezondheidszorg. Door fusieoperaties, opgelegd door datzelfde decreet werd het aantal opleidingen op twaalf gebracht. Momenteel maken de hogescholen in Vlaanderen deel uit van associaties met de universiteiten. De oprichting van de werkgroep kwam tegemoet aan de nood aan overleg tussen de verschillende opleidingen vroedkunde.

Visie

De werkgroep opleiding wil in gezamenlijke gedragenheid de opleiding tot vroedvrouw Vlaanderen breed afstemmen op de noden en behoeften vanuit het werkveld. Vanuit hun expertise en projecten willen ze ook voortrekkers zijn om nieuwe inzichten hierin te implementeren. Daarbovenop is het belangrijk om steeds goed af te stemmen met de (inter)nationale regelgevingen.

Doelstellingen

  • De eigenheid en de autonomie van de vroedvrouwenopleiding in Vlaanderen bewaken
  • Het niveau van de vroedvrouwenopleiding in Vlaanderen bewaken, bijsturen en uniformeren
  • De vroedvrouwenopleiding in Vlaanderen afstemmen op het werkveld en op de maatschappelijke tendensen die zich in Vlaanderen, België en Europa afspelen
  • De intervisie tussen de opleidingen bachelor in de vroedkunde in Vlaanderen aanmoedigen 

Werking

De werkgroep is samengesteld uit de opleidingshoofden/coördinatoren en/of afgevaardigden van de bestaande opleidingen en vroedvrouwen uit het werkveld. De inbreng van het werkveld is niet weg te denken wil de opleiding actueel en praktijkgericht zijn. De werkgroep is een belangrijk communicatieorgaan tussen de vroedvrouwenopleidingen en de beheerraad van de VBOV vzw.

Vier maal per academiejaar wordt een werkvoormiddag georganiseerd op een wisselende locatie. 

Er wordt momenteel werk gemaakt van het fitten van het opleidingsprofiel (2014) binnen het CanMeds-kader. In 2020 werd ook een vragenlijst rondgestuurd in het werkveld om te polsen naar de noden en behoeften. Hierop wil de werkgroep opleiding het bij- en nascholingskader beter afstemmen.

 

Vergaderdata 

Telkens van 13-15u op de VLHORA te Brussel voorafgaand aan de officiële VLHORA werkgroep vroedkunde

Leden

De voorzitter van de werkgroep is Kim Van Hoof. Vroedvrouwen die geïnteresseerd zijn om actief mee te werken in deze werkgroep zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met Kim Van Hoof.

Alle Vlaamse opleidingen zijn vertegenwoordigd: