Werkgroep Profilering

Ontstaan

Het beroep van vroedvrouw is voortdurend in beweging. Het werk van de vroedvrouw wordt in talrijke televisieseries rond bevalling in beeld gebracht. Dit is echter vaak een onvolledige en tevens geen correcte profilering van het werk van de vroedvrouw. O.a. om deze reden werd in 2004 de werkgroep "Profilering van de vroedvrouw" in het leven geroepen.

 

Visie

De werkgroep "Profilering van de vroedvrouw" wil de vroedvrouw en de betekenis die zij heeft voor gezinnen kenbaar maken in de maatschappij en de media. We willen onze visie als beroepsorganisatie op zwangerschap en bevallen naar buiten brengen.  

 

Doelstellingen

De werkgroep wil een soort PR-functie op zich nemen. Met onze acties willen wij systematisch de bekendheid van de vroedvrouw vergroten. Tevens willen we een aanspreekpunt zijn voor iedereen die wil kennismaken met de vroedvrouw. Dit kan gaan van een journalist, een vereniging, andere zorgverstrekkers tot onze eigenlijke doelgroep, namelijk zwangeren en hun partner, pasbevallen moeders, toekomstige ouders.

 

Werking

De werkgroep vergadert gemiddeld om de 2 maanden, een 5-tal keren per jaar.

Werkgroep Profilering

  Activiteiten

  • Vernieuwen en verder uitbouwen van www.vroedvrouwen.be;
  • Ontwikkelen van profileringsfolder en lidmaatschapsfolder. Wil je de profileringsfolder mee verspreiden? Stuur een mail naar info@vroedvrouwen.be en we bezorgen jou een pakket folders;
  • Ontwikkelen van banners om ons beroep te profileren. Een banner lenen voor een lezing/presentatie of als je de vroedvrouw wil profileren in jouw regio? Dat kan. Neem contact op met info@vroedvrouwen.be;
  • Maken van profileringsfilmpjes: ‘De kracht van vroedvrouwen’, ‘Elke toekomstige moeder een vroedvrouw’, ondertiteling van profileringsfilm van ICM;
  • Jaarlijkse verspreiding van broodzakken met een vroedvrouwenboodschap n.a.v. de Internationale Dag van de Vroedvrouw;
  • Opzetten van zomer- en eindejaarsacties (jaarlijkse actie t.v.v. Music For Life, taartenwedstrijd, kindertekeningwedstrijd, verdeling vroedvrouwenslabbetjes op materniteiten, actie in de Vlaamse stations in de kerstperiode,…);
  • Actief op sociale media: Facebook, Instagram, LinkedIn;
  • Vroedvrouwenstand op Ladies at the Movies (Kinepolis) en babybeurzen;
  • Organisatie Gouden Pinard voor individuele vroedvrouw en vroedvrouwenteam op Internationale Dag van de Vroedvrouw;
  • Uitsturen van persberichten;

  Leden

  • Jane Colaes, zelfstandige vroedvrouw
  • Mathias De Munck, coördinator VBOV vzw
  • Maryse Ide, communicatiemedewerker VBOV vzw
  • Joke Muyldermans, zelfstandig vroedvrouw, lector opleiding vroedvrouwen Erasmushogeschool, Hoofdredacteur Tijdschrift voor Vroedvrouwen
  • Natalie Peeters, zelfstandige vroedvrouw
  • Marlene Reyns, zelfstandige vroedvrouw, vroedvrouw Vitaz, voorzitter VBOV vzw

  Wil je graag lid worden van de werkgroep? Van harte welkom! Stuur een mail naar communicatie@vroedvrouwen.be en we nodigen je uit voor de eerstvolgende vergadering.

   
  Oproep naar alle vroedvrouwen

  Het profileren van ons beroep doen we met ons allen. Media heeft in onze gemeenschap een sterke slagkracht! We willen vanuit de organisatie deze slagkracht in de positieve zin gebruiken. We sturen regelmatig persberichten.

  De VBOV vzw doet een oproep naar de vroedvrouwen en hun omgeving om, indien zij personen binnen de pers- en andere mediagemeenschappen kennen, deze te contacteren en de link te maken met de VBOV vzw. Bovendien wil de VBOV vzw vroedvrouwen en hun omgeving oproepen om de berichtgeving i.v.m. ons beroep in de gaten te houden en actuele zaken door te geven aan het secretariaat via info@vroedvrouwen.be of 03/218.89.67.

  Alvast van harte dank!