Werkgroep RIZIV

 

Ontstaan

De werkgroep RIZIV is uitgebreid sinds augustus 2022 wanneer er een duidelijk signaal vanuit de achterban werd gegeven dat onze impact op het RIZIV overleg dient te versterken. 

Visie

De eerstelijnsvroedvrouw dient correct verloond te worden.

Doelstelling

De werkgroep RIZIV is de jongste van de werkgroepen. Deze werkgroep wil de stem zijn vanuit de achterban om duidelijke doelstellingen te formuleren naar het RIZIV

Werking

Aan ieder RIZIV overleg gaat er een voorbereiding vooraf om helderheid te krijgen wat dient verdedigd te worden binnen de commissie.

Leden

De leden van de werkgroep zijn enthousiaste eerstelijnsvroedvrouwen die vanuit de achterban de belangen van de eerstelijnsvroedvrouw willen verdedigen – dit gaat zowel over de zelfstandige vroedvrouwen als over de eerstelijnsvroedvrouwen in dienstverband.  

Het voorzitterschap wordt gedragen door Kathleen Vanholen samen met Marlene Reyns. Zij overleggen wat er dient besproken te worden en brengen de groep samen.  

Andere leden van de werkgroep RIZIV zijn Lies Versavel, Tinne Alen, Simon Fransoo, Ellen Camerlinck, Marcia De Keyser, Eve Suetens, Julie Vanderschueren, Nele Vlaeminck, Joke Muyldermans, Stefanie Dominguez, Marijke Goormans